facebook_pixelActus 205 AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Actus 205 AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget skall bedriva finansiell utveckling av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Ingen information

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)1 024996980
Rörelseresultat, EBIT (tkr)877878808
Resultat efter finansnetto (tkr)560582543
Årets resultat (tkr)148200200
Summa tillgångar (tkr)9 71811 04910 864
Antal anställda

Bolagets ägare

har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

556726-2844
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)1 024996980
Rörelseresultat, EBIT (tkr)877878808
Resultat efter finansnetto (tkr)560582543
Årets resultat (tkr)148200200

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)8 8488 9489 048
Omsättningstillgångar (tkr)8702 1021 817
Tillgångar (tkr)9 71811 04910 864
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)2 2292 0811 882
Obeskattade reserver (tkr)30
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)3 7654 3724 980
Kortfristiga skulder (tkr)3 6944 5964 003
Skulder och eget kapital (tkr)9 71811 04910 864

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)1 000

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal85.6%88.2%82.5%
Soliditet23.2%18.8%17.3%
Kassalikviditet23.6%45.7%45.4%

Befattningshavare

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

49 år

Karta

Ingen information