facebook_pixelAlba Gruppen AB - Företagsinformation | hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Alba Gruppen AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Aktiebolaget verksamhet ska vara att bedriva förskoleverksamhet och sälja tjänster till dotterbolag för drift av förskoleverksamhet. Bolaget ska vidare äga och förvalta dotterbolag som bedriver förskoleverksamhet och äga och förvalta aktier i andra bolag samt därmed förenlig verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Ingen information

Nyckeltal

2019-06*2018-06*2016-12*
Omsättning (tkr)9324242
Rörelseresultat, EBIT (tkr)9902
Resultat efter finansnetto (tkr)9861
Årets resultat (tkr)4167-1
Summa tillgångar (tkr)159163846
Antal anställda000

Årsredovisningar Alba Gruppen AB

Förbättra ditt företags kassaflöde

Många bolag går bra men har dålig likviditet.
Det kan bero på att deras kunder betalar för sent.
Vet du vad en sen betalning kostar ditt företag?
Testa vår kalkyl och få en uppfattning.
TKR
Det antal dagar du får betalt för sent: 0 dagar
0
Såhär mycket kan det kosta:

0 kr

Bolagets ägare

har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

556977-9241
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-06*2018-06*2016-12*
Omsättning (tkr)9324242
Rörelseresultat, EBIT (tkr)9902
Resultat efter finansnetto (tkr)9861
Årets resultat (tkr)4167-1

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-06*2018-06*2016-12*
Anläggningstillgångar (tkr)000
Omsättningstillgångar (tkr)159163846
Tillgångar (tkr)159163846
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-06*2018-06*2016-12*
Eget kapital (tkr)15911952
Obeskattade reserver (tkr)000
Avsättningar (tkr)000
Långfristiga skulder (tkr)000
Kortfristiga skulder (tkr)044794
Skulder och eget kapital (tkr)159163846

Löner och utdelningar (TKR)

2019-06*2018-06*2016-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)000
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)000
Löner till övriga anställda (tkr)000
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)000
Sociala kostnader (tkr)000
Utdelning till aktieägare (tkr)000

Nyckeltal

2019-06*2018-06*2016-12*
Antal anställda000
Omsättning per anställd (tkr)000
Personalkostnader per anställd (tkr)000
Vinstmarginal100.0%27.8%0.8%
Soliditet100.0%73.0%6.2%
Kassalikviditet0.0%370.4%106.5%

Befattningshavare

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.externa firmatecknarna.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

52 år

Koncernstruktur Alba Gruppen AB

Alba Gruppen AB ingår i en koncern med 146 bolag. Moderbolag är Pysslingen Förskolor och Skolor AB och koncernmoderbolag är AcadeMedia AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-06.

Karta

Ingen information