facebook_pixelAlmi Företagspartner Kalmar Län AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Almi Företagspartner Kalmar Län AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att stärka utvecklingen av regionens näringsliv med utgångspunkt i regionens behov och samtidigt verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska, på moderbolagets uppdrag, bedriva verksamhet i enlighet med statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i form av rådgivning och finansiering. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och bli fler. Bolaget ska ej bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)14 52515 67815 632
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-59-211505
Resultat efter finansnetto (tkr)-41-194526
Årets resultat (tkr)-41-194526
Summa tillgångar (tkr)15 00214 81216 085
Antal anställda121212

Årsredovisningar Almi Företagspartner Kalmar Län AB

Bolagets ägare

Almi Företagspartner Kalmar Län AB har 2 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)14 52515 67815 632
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-59-211505
Resultat efter finansnetto (tkr)-41-194526
Årets resultat (tkr)-41-194526

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)6333114
Omsättningstillgångar (tkr)14 93914 77915 971
Tillgångar (tkr)15 00214 81216 085
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)12 79012 83013 024
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)
Kortfristiga skulder (tkr)2 2121 9813 061
Skulder och eget kapital (tkr)15 00214 81216 085

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda121212
Omsättning per anställd (tkr)1 2101 3071 303
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal-0.4%-1.4%3.2%
Soliditet85.3%86.6%81.0%
Kassalikviditet675.4%746.0%521.8%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.Firman tecknas av en av.ledamöterna.i förening med.Lengström, David Singvar Alexander.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

58 år

Koncernstruktur Almi Företagspartner Kalmar Län AB

Almi Företagspartner Kalmar Län AB ingår i en koncern med 32 bolag. Koncernmoderbolag är Almi Företagspartner AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-12.

Karta och andra adresser

Biogränd 7, 572 30 Oskarshamn

Karta och andra adresser

Biogränd 7, 572 30 Oskarshamn

Almi Företagspartner Kalmar Län AB har verksamhet på Biogränd 7, Oskarshamn. 

Almi Företagspartner Kalmar Län AB har 3 andra verksamheter i Sverige. Det som ligger närmast Oskarshamnskontoret är Almi Företagspartner Kalmar Län AB i Oskarshamn.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att stärka utvecklingen av regionens näringsliv med utgångspunkt i regionens behov och samtidigt verka för en hållbar tillväxt. Bolaget ska, på moderbolagets uppdrag, bedriva verksamhet i enlighet med statlig förordning om regionala utvecklingsbolag i form av rådgivning och finansiering. Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora företag utvecklas och bli fler. Bolaget ska ej bedriva sådan verksamhet som avses i lagen om bank- och finansieringsrörelse.

  • 70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation
  • 64999 - Diverse övrig finansförmedling