Areal Holding AB | 556931-2035 - hitta.se

Företagsinformation för Areal Holding AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Aktiebolaget ska bedriva förmedling av kontakter mellan köpare och säljare av fast och lös egendom, bedriva konsultverksamhet och rådgivning avseende fast och lös egendom, bedriva förvaltning av fast och lös egendom, äga och förvalta fast och lös egendom samt i övrigt bedriva verksamhet förenlig med angivna verksamheter.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Ingen information

Nyckeltal

2018-12*2017-12*2016-12*
Omsättning000
Rörelseresultat, EBIT-1-1-1
Resultat efter finansnetto37-1 297-62
Årets resultat37-1 297-1
Summa tillgångar8 9899 16012 049
Antal anställda000

Årsredovisningar Areal Holding AB

Förbättra ditt företags kassaflöde

Många bolag går bra men har dålig likviditet.
Det kan bero på att deras kunder betalar för sent.
Vet du vad en sen betalning kostar ditt företag?
Testa vår kalkyl och få en uppfattning.
TKR
Det antal dagar du får betalt för sent: 0 dagar
0
Såhär mycket kan det kosta:

0 kr

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2018-12*2017-12*2016-12*
Omsättning000
Rörelseresultat, EBIT-1-1-1
Resultat efter finansnetto37-1 297-62
Årets resultat37-1 297-1

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2018-12*2017-12*2016-12*
Anläggningstillgångar8 9298 98010 429
Omsättningstillgångar601811 621
Tillgångar8 9899 16012 049
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2018-12*2017-12*2016-12*
Eget kapital8 5038 46610 062
Obeskattade reserver000
Avsättningar (TKR)000
Långfristiga skulder001 679
Kortfristiga skulder486695309
Skulder och eget kapital8 9899 16012 049

Löner och utdelningar (TKR)

2018-12*2017-12*2016-12*
Löner till styrelse & VD000
Varav tantiem till styrelse & VD000
Löner till övriga anställda000
Varav resultatlön till övriga anställda000
Sociala kostnader000
Utdelning till aktieägare000

Nyckeltal

2018-12*2017-12*2016-12*
Antal anställda000
Omsättning per anställd (TKR)000
Personalkostnader per anställd (TKR)000
Vinstmarginal0.0%0.0%0.0%
Soliditet94.6%92.4%83.5%
Kassalikviditet12.3%26.0%524.6%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsenDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

55 år

Koncernstruktur Areal Holding AB

Areal Holding AB ingår i en koncern med 4 bolag. Moderbolag är Vadstena Bokföringsbyrå AB och koncernmoderbolag är Ekonomihuset i Vadstena AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-04.

Karta

Ingen information