facebook_pixelArvidsjaurhem AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Arvidsjaurhem AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Arvidsjaur kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler, i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används förkommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)61 61561 70261 218
Rörelseresultat, EBIT (tkr)7 42411 4559 318
Resultat efter finansnetto (tkr)4 9508 3585 527
Årets resultat (tkr)3 5975 7193 429
Summa tillgångar (tkr)216 439232 982228 194
Antal anställda161514

Årsredovisningar Arvidsjaurhem AB

Bolagets ägare

Arvidsjaurhem AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Arvidsjaurhem AB
556396-2405
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)61 61561 70261 218
Rörelseresultat, EBIT (tkr)7 42411 4559 318
Resultat efter finansnetto (tkr)4 9508 3585 527
Årets resultat (tkr)3 5975 7193 429

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)188 509194 212198 260
Omsättningstillgångar (tkr)27 93038 77029 934
Tillgångar (tkr)216 439232 982228 194
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)41 97438 37632 658
Obeskattade reserver (tkr)10 4999 9338 979
Avsättningar (tkr)1 4921 5341 055
Långfristiga skulder (tkr)151 700171 700171 700
Kortfristiga skulder (tkr)10 77311 43813 803
Skulder och eget kapital (tkr)216 439232 982228 194

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)780698703
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)5 0164 6614 394
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)2 4682 2592 015
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda161514
Omsättning per anställd (tkr)3 8514 1134 373
Personalkostnader per anställd (tkr)517508508
Vinstmarginal12.1%18.6%15.2%
Soliditet22.9%19.5%17.1%
Kassalikviditet259.3%339.0%216.9%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas av en av.Enberg, Leif Roger.Lundberg, Ralf Marcus.i förening med.Lundberg, Mats Erling Botvid.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

60 år

Koncernstruktur Arvidsjaurhem AB

Arvidsjaurhem AB ingår i en koncern med 6 bolag. Moderbolag är Arvidsjaurs Kommunföretag AB och koncernmoderbolag är Arvidsjaurs Kommun. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-12.

Karta

Östra Skolgatan 18 A, 933 31 Arvidsjaur

Karta och andra adresser

Östra Skolgatan 18 A, 933 31 Arvidsjaur

Arvidsjaurhem AB har verksamhet på Östra Skolgatan 18 A, Arvidsjaur. 

Arvidsjaurhem AB har 1 annan verksamhet i Sverige. Det som ligger närmast Arvidsjaurskontoret är Arvidsjaurhem AB i Arvidsjaur.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Arvidsjaur kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler, i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används förkommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten

  • 68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
  • 68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler