Bravida AB | 556713-6519 - hitta.se

Företagsinformation för
Bravida AB

Org.nr. 556713-6519

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, genom hel- eller delägda bolag bedriva entreprenad- och serviceverksamhet inom installationsbranschen, fastighetsservice och underhålls- verksamhet, fastighetsrörelse. konsultativ verksamhet inom samma verksamhetsområden, äga och förvalta lös och fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall därutöver bedriva finansieringsverksamhet, såsom inlåning, koncernintern utlåning och hantering av överskottslikviditet inom koncernen, inom ramen för nämnda verksamheter skall bolaget kunna förvärva, äga och förvalta och försälja aktier, andelar, värdepapper, värdepappersrelaterade instrument, företag eller del därav samt förvalta och försälja fastigheter för egen eller annat koncernbolags räkning, tillhandahålla koncerninterna tjänster samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
 • Organisationsnummer

  :
  556713-6519
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • Moderbolag

  :
  Bravida Holding AB
 • VD

  :
  Per Evert Mattias Johansson
 • Bolaget registrerat

  :
  2006-10-26
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2018-12

 • Anställda

  :
  00
 • Omsättning

   (TKR):
  555
 • Resultat efter finansnetto

   (TKR):
  219 212
 • Årets resultat

   (TKR):
  234 315
 • Summa tillgånga

   (TKR):
  3 927 419
 • Löner till styrelse & VD

   (TKR):
  00
 • Löner till övriga anställda

   (TKR):
  00
Visa fler år

1 företagssida på hitta

Vinstmarginal

-149.01%

2.63%*

Kassalikviditet

0.41%

0.26%*

Soliditet

66.69%

61.00%*

Många bolag går bra men har dålig likviditet.
Det kan bero på att deras kunder betalar för sent.
Vet du vad en sen betalning kostar ditt företag?
Testa vår kalkyl och få en uppfattning.
Företagets omsättning i TKR:
Dra fram antal dagar du får betalt försent:0
Såhär mycket kan det kosta: 0 kr


Nyckeltal & bokslut Bravida AB

2018-122017-122016-12
300 000
0
Resultaträkning (TKR)2018-12
Omsättning555
Rörelseresultat, EBIT-827
Resultat efter finansnetto219 212
Årets resultat234 315
Balansräkning (TKR)Tillgångar2018-12
Anläggningstillgångar3 922 281
Omsättningstillgångar5 138
Tillgångar3 927 419
Skulder, eget kapital och avsättningar2018-12
Eget kapital2 619 076
Obeskattade reserver0
Avsättningar (TKR)44 919
Långfristiga skulder0
Kortfristiga skulder1 263 423
Skulder och eget kapita3 927 419
Löner och utdelningar (TKR)2018-12
Löner till styrelse & VD0
Varav tantiem till styrelse & VD0
Löner till övriga anställda0
Varav resultatlön till övriga anställda0
Sociala kostnader0
Utdelning till aktieägare0

0

Anställda
Nyckeltal2018-12
Antal anställda0
Omsättning per anställd (TKR)0
Personalkostnader per anställd (TKR)0
Vinstmarginal-149.01%
Soliditet66.69%
Kassalikviditet0.41%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2018-122017-122016-12
BalansräkningResultaträkning
Läs mer om grafen och se fler analyser härbisgraf logo

Befattningshavare Bravida AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Bravida AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsenFirman tecknas två i förening avledamöternaDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

53 år
1 kvinna | 2 män

Koncernstruktur Bravida AB

Bravida AB ingår i en koncern med 0 bolag. Koncernmoderbolag är Bravida Holding AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2018-12.