Företagsinformation för
E.ON Sverige AB

Org.nr. 556006-8420

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotter- eller intressebolag bedriva energiverksamhet, avfallshantering, vatten- och avloppsverksamhet. Därutöver skall bolaget direkt eller indirekt genom dotter- eller intressebolag bedriva entreprenad- och teknisk konsultverksamhet inom bolagets ovan angivna verksamhetsområden, inbegripet infrastrukturbranschen. Därjämte skall bolaget bedriva annan med det föregående förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • Organisationsnummer:

  556006-8420
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  E.ON Nordic AB
 • VD:

  Marc Hoffmann
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda:

  327
 • Omsättning (TKR):

  1 019 000
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  -461 000
 • Årets resultat (TKR):

  1 656 000
 • Summa tillgångar (TKR):

  60 250 000
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  7 000
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  215 000

21 företagssidor på hitta

* Föregående år

Befattningshavare E.ON Sverige AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar E.ON Sverige AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av
Birnbaum, Leonhard
Hoffmann, Marc
Firman tecknas i förening av
Håkansson, Stefan Boris
Jarring, Katarina Charlotte

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

1 kvinna | 6 män
2 okända

Bokslut E.ON Sverige AB

40 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Omsättning 1 019 000 482 000 625 000
Rörelseresultat, EBIT -551 000 -719 000 -648 000
Resultat efter finansnetto -461 000 31 104 000 3 600 000
Årets resultat 1 656 000 32 123 000 8 247 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 19 613 000 21 699 000 46 055 000
Omsättningstillgångar 40 637 000 59 550 000 20 187 000
Tillgångar 60 250 000 81 249 000 66 242 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 517 000 66 561 000 40 635 000
Obeskattade reserver 690 000 398 000 410 000
Avsättningar (TKR) 155 000 129 000 142 000
Långfristiga skulder 0 0 15 211 000
Kortfristiga skulder 24 888 000 14 161 000 9 844 000
Skulder och eget kapital 60 250 000 81 249 000 66 242 000
Löner och utdelning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 7 000 11 000 18 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 215 000 230 000 232 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 137 000 167 000 151 000
Utdelning till aktieägare 0 33 700 000 6 218 971
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 327 350 345
Omsättning per anställd (TKR) 3 116 1 377 1 812
Personalkostnader per anställd (TKR) 1 098 1 166 1 162
Vinstmarginal -54,07% -149,17% -103,68%
Soliditet 58,11% 82,27% 61,79%
Kassalikviditet 163,28% 420,52% 205,07%

Årsredovisningar E.ON Sverige AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur E.ON Sverige AB