Företagsinformation för
E.ON Sverige AB

Org.nr. 556006-8420

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotter- eller intressebolag bedriva energiverksamhet, avfallshantering, vatten- och avloppsverksamhet. Därutöver skall bolaget direkt eller indirekt genom dotter- eller intressebolag bedriva entreprenad- och teknisk konsultverksamhet inom bolagets ovan angivna verksamhetsområden, inbegripet infrastrukturbranschen. Därjämte skall bolaget bedriva annan med det föregående förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • Organisationsnummer:

  556006-8420
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  E.ON Nordic AB
 • VD:

  Marc Hoffmann
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2015-12

 • Anställda:

  350
 • Omsättning (TKR):

  482 000
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  31 104 000
 • Årets resultat (TKR):

  32 123 000
 • Summa tillgångar (TKR):

  81 249 000
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  11 000
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  230 000

22 företagssidor på hitta

* Föregående år

Befattningshavare E.ON Sverige AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar E.ON Sverige AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av
Birnbaum, Leonhard
Hoffmann, Marc
Firman tecknas i förening av
Håkansson, Stefan Boris
Jarring, Katarina Charlotte

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

1 kvinna | 6 män
2 okända

Bokslut E.ON Sverige AB

40 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Omsättning 482 000 625 000 443 000
Rörelseresultat, EBIT -719 000 -648 000 -830 000
Resultat efter finansnetto 31 104 000 3 600 000 457 000
Årets resultat 32 123 000 8 247 000 1 390 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2015-12 2014-12 2013-12
Anläggningstillgångar 21 699 000 46 055 000 47 927 000
Omsättningstillgångar 59 550 000 20 187 000 23 621 000
Tillgångar 81 249 000 66 242 000 71 548 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 66 561 000 40 635 000 35 636 000
Obeskattade reserver 398 000 410 000 3 474 000
Avsättningar (TKR) 129 000 142 000 127 000
Långfristiga skulder 0 15 211 000 18 951 000
Kortfristiga skulder 14 161 000 9 844 000 13 360 000
Skulder och eget kapital 81 249 000 66 242 000 71 548 000
Löner och utdelning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 11 000 18 000 20 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 230 000 232 000 241 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 167 000 151 000 153 000
Utdelning till aktieägare 33 700 000 6 218 971 3 248 000
Nyckeltal 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 350 345 362
Omsättning per anställd (TKR) 1 377 1 812 1 224
Personalkostnader per anställd (TKR) 1 166 1 162 1 144
Vinstmarginal -149,17% -103,68% -187,36%
Soliditet 82,27% 61,79% 53,30%
Kassalikviditet 420,52% 205,07% 176,80%

Årsredovisningar E.ON Sverige AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur E.ON Sverige AB