Företagsinformation för
E.ON Sverige AB

Org.nr. 556006-8420

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller genom dotter- eller intressebolag bedriva energiverksamhet, avfallshantering, vatten- och avloppsverksamhet. Därutöver skall bolaget direkt eller indirekt genom dotter- eller intressebolag bedriva entreprenad- och teknisk konsultverksamhet inom bolagets ovan angivna verksamhetsområden, inbegripet infrastrukturbranschen. Därjämte skall bolaget bedriva annan med det föregående förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • 62030 - Datordrifttjänster
 • Organisationsnummer

  :
  556006-8420
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • Moderbolag

  :
  E.ON Nordic AB
 • VD

  :
  Marc Hoffmann
 • Bolaget registrerat

  :
  1972-01-01
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2017-12

 • Anställda

  :
  256
 • Omsättning

  (TKR):
  6 793 000
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  1 916 000
 • Årets resultat

  (TKR):
  4 048 000
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  56 397 000
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  3 000
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  179 000
Visa fler år


Nyckeltal & bokslut E.ON Sverige AB

2017-12
2016-12
2015-12
40 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning 6 793 000 1 019 000 482 000
Rörelseresultat, EBIT -503 000 -551 000 -719 000
Resultat efter finansnetto 1 916 000 -461 000 31 104 000
Årets resultat 4 048 000 1 656 000 32 123 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 19 688 000 19 613 000 21 699 000
Omsättningstillgångar 36 709 000 40 637 000 59 550 000
Tillgångar 56 397 000 60 250 000 81 249 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 874 000 34 517 000 66 561 000
Obeskattade reserver 1 356 000 690 000 398 000
Avsättningar (TKR) 160 000 155 000 129 000
Långfristiga skulder 34 000 0 0
Kortfristiga skulder 15 973 000 24 888 000 14 161 000
Skulder och eget kapital 56 397 000 60 250 000 81 249 000
Löner och utdelningar (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 3 000 7 000 11 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 179 000 215 000 230 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 123 000 137 000 167 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 256 327 350
Omsättning per anställd (TKR) 26 535 3 116 1 377
Personalkostnader per anställd (TKR) 1 191 1 098 1 166
Vinstmarginal -7,40% -54,07% -149,17%
Soliditet 70,66% 58,11% 82,27%
Kassalikviditet 229,82% 163,28% 420,52%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2017-12 2016-12 2015-12

Befattningshavare E.ON Sverige AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar E.ON Sverige AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av
Hoffmann, Marc
König, Thomas Hubert
Firman tecknas i förening av
Feuk, Rolf Håkan
Twelemann, Sven

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

1 kvinna | 6 män | 2 okända

Koncernstruktur E.ON Sverige AB

E.ON Sverige AB ingår i en koncern med 0 bolag. Moderbolag är E.ON Nordic AB och koncernmoderbolag är E.ON SE. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2017-12.