facebook_pixelFastighetsaktiebolaget Actus 05 - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Fastighetsaktiebolaget Actus 05

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget ska äga och bedriva finansiell utveckling av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Ingen information

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)7 0506 8916 776
Rörelseresultat, EBIT (tkr)5 9905 8025 686
Resultat efter finansnetto (tkr)4 7993 8663 663
Årets resultat (tkr)1 9513 8091 838
Summa tillgångar (tkr)96 06294 39991 416
Antal anställda

Årsredovisningar Fastighetsaktiebolaget Actus 05

Bolagets ägare

har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

556709-7356
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)7 0506 8916 776
Rörelseresultat, EBIT (tkr)5 9905 8025 686
Resultat efter finansnetto (tkr)4 7993 8663 663
Årets resultat (tkr)1 9513 8091 838

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)81 86482 81183 758
Omsättningstillgångar (tkr)14 19811 5887 658
Tillgångar (tkr)96 06294 39991 416
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)12 67110 7216 912
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)77 81178 70879 606
Kortfristiga skulder (tkr)5 5804 9704 898
Skulder och eget kapital (tkr)96 06294 39991 416

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)7 000

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal85.0%84.2%83.9%
Soliditet13.2%11.4%7.6%
Kassalikviditet254.4%233.2%156.3%

Befattningshavare

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

49 år

Karta

Ingen information