facebook_pixelGislaved Energi AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Gislaved Energi AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva energiproduktion och energidistribution, köp och försäljning av energi och energirelaterade produkter och tjänster samt annan därmed förenlig verksamhet. Vidare är föremålet att förvärva eller uppföra, äga, förvalta, hyra ut och överlåta härför erforderliga anläggningar och fastigheter samt infrastruktur för IT-infrastruktur och kommunikation. Bolaget får självt eller genom annan äga aktier och andelar i företag inom energisektorn. Bolagete ska i sin verksamhet på ett effektivt sätt erbjuda leveranssäkra och prisvärda energilösningar samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Verksamheter som avser produktion av el och värme, köp och försäljning av el och värme samt därmed förenlig verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och enligt gällande särlagstiftning. Utöver denna gäller den kommunala likställighetsprincipen. Verksamheter som avser produktion och förvaltning av infrastruktur för IT-kommunikation ska bedrivas enligt de kommunala självkostnads-, lokaliserings- och likställighetsprinciperna. Bolaget ska övergripande samordna med de kommunala bolagens verksamheter och inom energisektorn äga och förvalta fastigheter och anläggningar, i Gislaveds kommun eller i kommuner i geografisk närhet till Gislaveds kommun. Bolaget har även rätt att bedriva sin verksamhet som delägare i andra företag. Verksamhetem syftar till att åstadkomma en optimal användning av gemensamma resurser. Den del av bolagets verksamhet som lyder under speciallagstiftning gällande el och värme, ska bedrivas på affärsmässig grund. Bolagets verksamhet ska i övrigt då följa de kommunalrättsliga principerna, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast eller lös egendom. Bolaget har även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om ett estetiskt, ekonomiskt, miljömässigt, etiskt och socialt ansvarstagande. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaved Energi Koncern AB.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)119 876137 425100 273
Rörelseresultat, EBIT (tkr)5 1198 5326 108
Resultat efter finansnetto (tkr)4 5668 1875 405
Årets resultat (tkr)60947649
Summa tillgångar (tkr)259 262257 643229 299
Antal anställda

Årsredovisningar Gislaved Energi AB

Bolagets ägare

Gislaved Energi AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)119 876137 425100 273
Rörelseresultat, EBIT (tkr)5 1198 5326 108
Resultat efter finansnetto (tkr)4 5668 1875 405
Årets resultat (tkr)60947649

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)231 668225 624206 825
Omsättningstillgångar (tkr)27 59432 01922 474
Tillgångar (tkr)259 262257 643229 299
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)11 12210 51310 466
Obeskattade reserver (tkr)114 134103 63487 434
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)118 500118 500108 500
Kortfristiga skulder (tkr)15 50624 99622 899
Skulder och eget kapital (tkr)259 262257 643229 299

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)876188
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)1 000

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal4.3%6.2%6.1%
Soliditet36.0%33.0%32.0%
Kassalikviditet163.8%122.9%94.3%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

61 år

Karta och andra adresser

Mårtensgatan 27, 332 38 Gislaved

Karta och andra adresser

Mårtensgatan 27, 332 38 Gislaved

Gislaved Energi AB har verksamhet på Mårtensgatan 27, Gislaved. 

Gislaved Energi AB har 2 andra verksamheter i Sverige. Det som ligger närmast Gislavedskontoret är Gislaved Energi AB i Gislaved.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva energiproduktion och energidistribution, köp och försäljning av energi och energirelaterade produkter och tjänster samt annan därmed förenlig verksamhet. Vidare är föremålet att förvärva eller uppföra, äga, förvalta, hyra ut och överlåta härför erforderliga anläggningar och fastigheter samt infrastruktur för IT-infrastruktur och kommunikation. Bolaget får självt eller genom annan äga aktier och andelar i företag inom energisektorn. Bolagete ska i sin verksamhet på ett effektivt sätt erbjuda leveranssäkra och prisvärda energilösningar samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Verksamheter som avser produktion av el och värme, köp och försäljning av el och värme samt därmed förenlig verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och enligt gällande särlagstiftning. Utöver denna gäller den kommunala likställighetsprincipen. Verksamheter som avser produktion och förvaltning av infrastruktur för IT-kommunikation ska bedrivas enligt de kommunala självkostnads-, lokaliserings- och likställighetsprinciperna. Bolaget ska övergripande samordna med de kommunala bolagens verksamheter och inom energisektorn äga och förvalta fastigheter och anläggningar, i Gislaveds kommun eller i kommuner i geografisk närhet till Gislaveds kommun. Bolaget har även rätt att bedriva sin verksamhet som delägare i andra företag. Verksamhetem syftar till att åstadkomma en optimal användning av gemensamma resurser. Den del av bolagets verksamhet som lyder under speciallagstiftning gällande el och värme, ska bedrivas på affärsmässig grund. Bolagets verksamhet ska i övrigt då följa de kommunalrättsliga principerna, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast eller lös egendom. Bolaget har även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om ett estetiskt, ekonomiskt, miljömässigt, etiskt och socialt ansvarstagande. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaved Energi Koncern AB.

  • 35140 - Handel med elektricitet
  • 35300 - Försörjning av värme och kyla