facebook_pixelGislaved Energi Elnät AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Gislaved Energi Elnät AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gislaveds kommun enligt god teknisk praxis och med optimalt resursnyttjande distribuera el samt annan därmed förenlig verksamhet. Vidare är föremålet att förvärva eller uppföra, äga, förvalta, hyra ut och överlåta härför erforderliga anläggningar och fastigheter samt infrastruktur för IT-kommunikation. Bolaget ska i sin verksamhet säkerställa en god elförsörjning åt medborgare och företag. Bolagets verksamhet ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Distribution av el samt därmed förenlig verksamhet ska bedrivas enligt gällande särlagstiftning. Utöver denna gäller den kommunala likställighetsprincipen. Verksamheter som avser produktion och förvaltning av infrastruktur för IT-kommunikation ska bedrivas enligt de kommunala självkostnads-, lokaliserings- och likställningsprinciperna. Bolaget ska i sin verksamhet på ett effektivt sätt erbjuda leveranssäkra och prisvärda energilösningar samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Verksamheter som avser produktion och förvaltning av infrastruktur för IT-kommunikation ska bedrivas enligt de kommunala självkostnads-, lokaliserings- och likställighets principerna. Bolaget ska inom energisektorn äga och förvalta fastigheter och anläggningar, i Gislaveds kommun elleri kommuner i geografisk närhet till Gislaveds kommun. Bolaget har även rättatt bedriva ain verksamhet som delägare i andra företag. Verksamheten syftar till att åstadkomma en optimal användning av gemensamma resurser. Den del av bolagets verksamhet, som lyder under speciallagstiftning gällande el, ska bedrivas på affärsmässig grund. Bolagets verksamhet i övrigt ska då följa de kommunalrättsliga principerna, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast eller lös egendom. Bolaget har även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om ett estetiskt, ekonomiskt, miljömässigt, etiskt och socialt ansvarstagande. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaved Energi Koncern AB.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)47 37548 02845 464
Rörelseresultat, EBIT (tkr)6 2807 0245 468
Resultat efter finansnetto (tkr)6 3607 0805 539
Årets resultat (tkr)28525615
Summa tillgångar (tkr)78 93587 23878 254
Antal anställda212018

Årsredovisningar Gislaved Energi Elnät AB

Bolagets ägare

Gislaved Energi Elnät AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)47 37548 02845 464
Rörelseresultat, EBIT (tkr)6 2807 0245 468
Resultat efter finansnetto (tkr)6 3607 0805 539
Årets resultat (tkr)28525615

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)54 24755 04257 694
Omsättningstillgångar (tkr)24 68832 19620 560
Tillgångar (tkr)78 93587 23878 254
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)16 18317 89922 643
Obeskattade reserver (tkr)39 98341 49043 271
Avsättningar (tkr)220220220
Långfristiga skulder (tkr)
Kortfristiga skulder (tkr)22 54927 62912 120
Skulder och eget kapital (tkr)78 93587 23878 254

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)1 1331 0121 111
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)9 1288 1687 849
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)4 3843 9075 203
Utdelning till aktieägare (tkr)2 0002 0005 000

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda212018
Omsättning per anställd (tkr)2 2562 4012 526
Personalkostnader per anställd (tkr)697654787
Vinstmarginal13.3%14.6%12.0%
Soliditet57.0%54.8%68.8%
Kassalikviditet109.5%116.5%169.6%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

61 år

Koncernstruktur Gislaved Energi Elnät AB

Karta

Mårtensgatan 27, 332 38 Gislaved

Karta och andra adresser

Mårtensgatan 27, 332 38 Gislaved

Gislaved Energi Elnät AB har verksamhet på Mårtensgatan 27, Gislaved. 

Gislaved Energi Elnät AB har 1 annan verksamhet i Sverige. Det som ligger närmast Gislavedskontoret är Gislaved Energi Elnät AB i Gislaved.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Gislaveds kommun enligt god teknisk praxis och med optimalt resursnyttjande distribuera el samt annan därmed förenlig verksamhet. Vidare är föremålet att förvärva eller uppföra, äga, förvalta, hyra ut och överlåta härför erforderliga anläggningar och fastigheter samt infrastruktur för IT-kommunikation. Bolaget ska i sin verksamhet säkerställa en god elförsörjning åt medborgare och företag. Bolagets verksamhet ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Distribution av el samt därmed förenlig verksamhet ska bedrivas enligt gällande särlagstiftning. Utöver denna gäller den kommunala likställighetsprincipen. Verksamheter som avser produktion och förvaltning av infrastruktur för IT-kommunikation ska bedrivas enligt de kommunala självkostnads-, lokaliserings- och likställningsprinciperna. Bolaget ska i sin verksamhet på ett effektivt sätt erbjuda leveranssäkra och prisvärda energilösningar samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Verksamheter som avser produktion och förvaltning av infrastruktur för IT-kommunikation ska bedrivas enligt de kommunala självkostnads-, lokaliserings- och likställighets principerna. Bolaget ska inom energisektorn äga och förvalta fastigheter och anläggningar, i Gislaveds kommun elleri kommuner i geografisk närhet till Gislaveds kommun. Bolaget har även rättatt bedriva ain verksamhet som delägare i andra företag. Verksamheten syftar till att åstadkomma en optimal användning av gemensamma resurser. Den del av bolagets verksamhet, som lyder under speciallagstiftning gällande el, ska bedrivas på affärsmässig grund. Bolagets verksamhet i övrigt ska då följa de kommunalrättsliga principerna, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast eller lös egendom. Bolaget har även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om ett estetiskt, ekonomiskt, miljömässigt, etiskt och socialt ansvarstagande. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaved Energi Koncern AB.

  • 35130 - Distribution av elektricitet