facebook_pixelGislaved Energi Koncern AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Gislaved Energi Koncern AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i bolag som verkar energisektorn och IT-kommunikation. Bolaget ska övergripande samordna med de kommunala bolagens verksamheter och inom energisektorn äga och förvalta fastigheter och anläggningar, i Gislaveds kommun eller i kommuner i geografisk närhet till Gisvlaveds kommun. Bolaget har även rätt att bedriva sin verksamhet som delägare i andra företag. Bolaget ska bevaka Gislaveds kommuns intressen i koncernen och svara för koncerngemensamma funktioner. Verksamheten syftar till att åstadkomma en optimal användning av gemensamma resurser. Den del av bolagets verksamhet, såsom dotterbolag, som lyder under speciallagsstiftning gällande el och värme, ska bedrivas på affärsmässig grund. Bolagets verksamhet i övrigt ska då följa de kommunalrättsliga principerna, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast eller lös egendom. Bolaget har även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om ett estetiskt, ekonomiskt, miljömässigt, etiskt och socialt ansvarstagande. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)9239
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-520-231-30
Resultat efter finansnetto (tkr)1 480-2314 964
Årets resultat (tkr)1 980194 964
Summa tillgångar (tkr)12 17413 5595 564
Antal anställda

Årsredovisningar Gislaved Energi Koncern AB

Bolagets ägare

Gislaved Energi Koncern AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)9239
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-520-231-30
Resultat efter finansnetto (tkr)1 480-2314 964
Årets resultat (tkr)1 980194 964

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)550550550
Omsättningstillgångar (tkr)11 62413 0095 014
Tillgångar (tkr)12 17413 5595 564
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)11 99713 4205 564
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)
Kortfristiga skulder (tkr)177139
Skulder och eget kapital (tkr)12 17413 5595 564

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)2 0063 4032 163

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal-565.2%-592.3%0.0%
Soliditet98.5%99.0%100.0%
Kassalikviditet6567.2%9359.0%0.0%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

61 år

Koncernstruktur Gislaved Energi Koncern AB

Karta

Mårtensgatan 27, 332 38 Gislaved

Karta och andra adresser

Mårtensgatan 27, 332 38 Gislaved

Gislaved Energi Koncern AB har verksamhet på Mårtensgatan 27, Gislaved. 

Gislaved Energi Koncern AB har 1 annan verksamhet i Sverige. Det som ligger närmast Gislavedskontoret är Gislaved Energi Koncern AB i Gislaved.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i bolag som verkar energisektorn och IT-kommunikation. Bolaget ska övergripande samordna med de kommunala bolagens verksamheter och inom energisektorn äga och förvalta fastigheter och anläggningar, i Gislaveds kommun eller i kommuner i geografisk närhet till Gisvlaveds kommun. Bolaget har även rätt att bedriva sin verksamhet som delägare i andra företag. Bolaget ska bevaka Gislaveds kommuns intressen i koncernen och svara för koncerngemensamma funktioner. Verksamheten syftar till att åstadkomma en optimal användning av gemensamma resurser. Den del av bolagets verksamhet, såsom dotterbolag, som lyder under speciallagsstiftning gällande el och värme, ska bedrivas på affärsmässig grund. Bolagets verksamhet i övrigt ska då följa de kommunalrättsliga principerna, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är inte heller tillämplig i den verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast eller lös egendom. Bolaget har även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om ett estetiskt, ekonomiskt, miljömässigt, etiskt och socialt ansvarstagande. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Gislaveds kommun.

  • 64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner