facebook_pixelHartungviken Holding AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Hartungviken Holding AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Ingen information

Nyckeltal

2019-12*2018-12*
Omsättning (tkr)
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-27-184
Resultat efter finansnetto (tkr)-2772
Årets resultat (tkr)42172
Summa tillgångar (tkr)15 80915 970
Antal anställda

Årsredovisningar Hartungviken Holding AB

Bolagets ägare

har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

559162-5636
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*
Omsättning (tkr)
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-27-184
Resultat efter finansnetto (tkr)-2772
Årets resultat (tkr)42172

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*
Anläggningstillgångar (tkr)15 78515 785
Omsättningstillgångar (tkr)24185
Tillgångar (tkr)15 80915 970
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*
Eget kapital (tkr)593172
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)15 20414 085
Kortfristiga skulder (tkr)121 713
Skulder och eget kapital (tkr)15 80915 970

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*2018-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal0.0%0.0%
Soliditet3.8%1.1%
Kassalikviditet200.0%10.8%

Befattningshavare

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

53 år

Koncernstruktur Hartungviken Holding AB

Hartungviken Holding AB ingår i en koncern med 6 bolag. Koncernmoderbolag är Norrlands Handelshus invest AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-08.

Karta

Ingen information