Företagsinformation för
Humana Assistans AB

Org.nr. 556605-3996

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag erbjuda administrativ hjälp till personer med rätt till ersättning enligt LSS (Lag 1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller LASS (1993:389) Lagen om assistansersättning). Bolaget skall vidare bedriva verksamhet inom vårdsektorn eller med tillhandahållande av tjänster till äldre och funktionshindrade samt tillhandahållande av administrativ service eller andra tjänster, bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter och tekniska hjälpmedel och lösningar inom ovan nämnda sektorer, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 88102 - Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder
 • 70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation
 • Organisationsnummer

  :
  556605-3996
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • Moderbolag

  :
  Humana Holding AB
 • VD

  :
  Jan-Olof Andreas Westlund
 • Bolaget registrerat

  :
  2001-01-29
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2017-12

 • Anställda

  :
  5 085
 • Omsättning

  (TKR):
  2 626 544
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  156 470
 • Årets resultat

  (TKR):
  0
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  801 618
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  2 015
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  1 718 918
Visa fler år


Nyckeltal & bokslut Humana Assistans AB

2017-12
2016-12
2015-12
3 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning 2 626 544 2 663 209 2 705 682
Rörelseresultat, EBIT 156 621 144 520 176 207
Resultat efter finansnetto 156 470 144 504 176 108
Årets resultat 0 0 0
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 12 776 18 687 24 155
Omsättningstillgångar 788 842 779 373 796 147
Tillgångar 801 618 798 060 820 302
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 022 105 022 105 022
Obeskattade reserver 0 770 770
Avsättningar (TKR) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 696 596 692 268 714 510
Skulder och eget kapital 801 618 798 060 820 302
Löner och utdelningar (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 2 015 1 869 2 096
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 718 918 1 733 768 1 768 259
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 608 288 613 181 584 014
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 5 085 5 187 5 313
Omsättning per anställd (TKR) 517 513 509
Personalkostnader per anställd (TKR) 458 453 443
Vinstmarginal 5,96% 5,43% 6,51%
Soliditet 13,10% 13,23% 12,87%
Kassalikviditet 113,24% 112,58% 111,43%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2017-12 2016-12 2015-12

Befattningshavare Humana Assistans AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Humana Assistans AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

0 kvinnor | 3 män

Koncernstruktur Humana Assistans AB

Humana Assistans AB ingår i en koncern med 0 bolag. Moderbolag är Humana Holding AB och koncernmoderbolag är Humana AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2017-12.