facebook_pixelIncsgroup AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Incsgroup AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Aktiebolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.

Information

 • Organisationsnummer:

  559094-6843
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • F-skatt:

  Ej registrerad
 • Moms:

  Ej registrerad
Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Ingen information

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)000
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-2-12-3
Resultat efter finansnetto (tkr)-2-12-3
Årets resultat (tkr)-2-12-3
Summa tillgångar (tkr)300300213
Antal anställda000

Årsredovisningar Incsgroup AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)000
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-2-12-3
Resultat efter finansnetto (tkr)-2-12-3
Årets resultat (tkr)-2-12-3

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)300300195
Omsättningstillgångar (tkr)0018
Tillgångar (tkr)300300213
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)333547
Obeskattade reserver (tkr)000
Avsättningar (tkr)000
Långfristiga skulder (tkr)2670166
Kortfristiga skulder (tkr)02650
Skulder och eget kapital (tkr)300300213

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)000
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)000
Löner till övriga anställda (tkr)000
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)000
Sociala kostnader (tkr)000
Utdelning till aktieägare (tkr)000

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda000
Omsättning per anställd (tkr)000
Personalkostnader per anställd (tkr)000
Vinstmarginal0.0%0.0%0.0%
Soliditet11.0%11.7%22.1%
Kassalikviditet0.0%0.0%0.0%

Befattningshavare

Styrelsemedlemmar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas var för sig av.ledamöterna.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

38 år

Koncernstruktur Incsgroup AB

IncsGroup AB är koncernmoderbolag i en koncern bestående av 4 bolag. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2018-12.

Karta

Ingen information