Företagsinformation för
Inter Indu AB

Org.nr. 556786-1710

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget ska förvalta värdepapper och fastigheter och bedriva därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
 • Organisationsnummer:

  556786-1710
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Isac Brandberg AB
 • Bolaget registrerat:

  2009-07-23
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2015-12

 • Anställda:

  0
 • Omsättning (TKR):

  1 239
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  2 076 074
 • Årets resultat (TKR):

  2 074 990
 • Summa tillgångar (TKR):

  2 076 341
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  0
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  0

1 företagssida på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Inter Indu AB

Styrelsemedlemmar Inter Indu AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna
Firman tecknas ensam av
Brandberg, Erik Gustaf Nikolaus

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

1 kvinna | 4 män

Bokslut Inter Indu AB

3 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Omsättning 1 239 0 0
Rörelseresultat, EBIT 1 060 -416 -402
Resultat efter finansnetto 2 076 074 55 132 50 423
Årets resultat 2 074 990 55 354 50 402
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2015-12 2014-12 2013-12
Anläggningstillgångar 165 1 345 624 1 345 624
Omsättningstillgångar 2 076 176 17 055 218
Tillgångar 2 076 341 1 362 678 1 345 842
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 075 107 1 362 517 1 345 463
Obeskattade reserver 107 107 327
Avsättningar (TKR) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 126 54 52
Skulder och eget kapital 2 076 341 1 362 678 1 345 842
Löner och utdelning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 2 073 500 1 362 400 38 300
Nyckeltal 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 0 0 0
Omsättning per anställd (TKR) --- --- ---
Personalkostnader per anställd (TKR) --- --- ---
Vinstmarginal 85,55% --- ---
Soliditet 99,94% 99,99% 99,99%
Kassalikviditet 184385,08% 31583,33% 419,23%

Årsredovisningar Inter Indu AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Inter Indu AB