Företagsinformation för
Inter Indu AB

Org.nr. 556786-1710

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget ska förvalta värdepapper och fastigheter och bedriva därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
 • Organisationsnummer:

  556786-1710
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Isac Brandberg AB
 • Bolaget registrerat:

  2009-07-23
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda:

  0
 • Omsättning (TKR):

  457
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  1 195
 • Årets resultat (TKR):

  185
 • Summa tillgångar (TKR):

  2 725
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  0
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  0

1 företagssida på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Inter Indu AB

Styrelsemedlemmar Inter Indu AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna
Firman tecknas ensam av
Brandberg, Erik Gustaf Nikolaus

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

1 kvinna | 4 män

Bokslut Inter Indu AB

3 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Omsättning 457 1 239 0
Rörelseresultat, EBIT 423 1 060 -416
Resultat efter finansnetto 1 195 2 076 074 55 132
Årets resultat 185 2 074 990 55 354
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 165 165 1 345 624
Omsättningstillgångar 2 560 2 076 176 17 055
Tillgångar 2 725 2 076 341 1 362 678
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 793 2 075 107 1 362 517
Obeskattade reserver 0 107 107
Avsättningar (TKR) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 933 1 126 54
Skulder och eget kapital 2 725 2 076 341 1 362 678
Löner och utdelning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 2 073 500 1 362 400
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 0 0 0
Omsättning per anställd (TKR) --- --- ---
Personalkostnader per anställd (TKR) --- --- ---
Vinstmarginal 92,56% 85,55% ---
Soliditet 65,80% 99,94% 99,99%
Kassalikviditet 274,38% 184385,08% 31583,33%

Årsredovisningar Inter Indu AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Inter Indu AB