facebook_pixelItrim Holding AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Itrim Holding AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget ska förvalta aktier och andelar samt idka därmed förenlig verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Ingen information

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-4-2-15
Resultat efter finansnetto (tkr)-6 449-950-23 166
Årets resultat (tkr)-6 449-950-23 166
Summa tillgångar (tkr)24 26724 99019 387
Antal anställda

Årsredovisningar Itrim Holding AB

Bolagets ägare

har 17 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

556730-4398
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-4-2-15
Resultat efter finansnetto (tkr)-6 449-950-23 166
Årets resultat (tkr)-6 449-950-23 166

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)18 69518 69518 695
Omsättningstillgångar (tkr)5 5726 295692
Tillgångar (tkr)24 26724 99019 387
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)8 93310 63111 581
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)12 49312 8067 201
Kortfristiga skulder (tkr)2 8411 553605
Skulder och eget kapital (tkr)24 26724 99019 387

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal0.0%0.0%0.0%
Soliditet36.8%42.5%59.7%
Kassalikviditet196.1%405.3%114.4%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas av en av.Koutra Ögren, Elle-Kari Amanda.Söderlund, Leif Anders.i förening med.Anderlind, Martin Lars.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

53 år

Koncernstruktur Itrim Holding AB

Karta

Ingen information