facebook_pixelKarlstads Bostadsaktiebolag - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Karlstads Bostadsaktiebolag

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Karlstads kommun äga, förhyra och förvalta fastigheter eller tomträtter för uppförande eller bibehållande av bostadshus med tillhörande affärslokaler och kollektiva anordningar.. För att genomföra en egendomstransaktion får bolaget i sin verksamhet bilda bolag samt förvärva eller sälja aktier i sådant bolag. Härjämte har bolaget till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla parkering i en sådan omfattning som fordras för tillgodoseende av bolagets behov till följd av gällande parkeringsnorm. Bolaget får äga aktier i bolag som bedriver parkeringsverksamhet under förutsättning att ägandet motiveras av tillgodoseendet av detta behov. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare eller Karlstads kommun. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren i ägarens ställe respektive i åt kommunen i kommunens ställe. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av A kommunal likställighetsprincip och enligt affärsmässiga principer. Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Karlstads Stadshus AB att, till den del de ej motsvaras av kapital sistnämnda bolag tillskjutit, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2020-12*2019-12*2018-12*
Omsättning (tkr)557 718556 118553 044
Rörelseresultat, EBIT (tkr)148 747148 465131 838
Resultat efter finansnetto (tkr)138 771139 054146 865
Årets resultat (tkr)109 713116 660121 608
Summa tillgångar (tkr)2 721 3992 673 5962 640 615
Antal anställda119120122

Årsredovisningar Karlstads Bostadsaktiebolag

Bolagets ägare

Karlstads Bostadsaktiebolag har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2020-12*2019-12*2018-12*
Omsättning (tkr)557 718556 118553 044
Rörelseresultat, EBIT (tkr)148 747148 465131 838
Resultat efter finansnetto (tkr)138 771139 054146 865
Årets resultat (tkr)109 713116 660121 608

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2020-12*2019-12*2018-12*
Anläggningstillgångar (tkr)2 705 6282 660 1052 609 094
Omsättningstillgångar (tkr)15 77113 49131 521
Tillgångar (tkr)2 721 3992 673 5962 640 615
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2020-12*2019-12*2018-12*
Eget kapital (tkr)1 013 261928 548826 889
Obeskattade reserver (tkr)27 75428 86229 271
Avsättningar (tkr)54 28251 52346 855
Långfristiga skulder (tkr)1 530 4421 571 3091 604 890
Kortfristiga skulder (tkr)95 66093 354132 710
Skulder och eget kapital (tkr)2 721 3992 673 5962 640 615

Löner och utdelningar (TKR)

2020-12*2019-12*2018-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)1 8211 9181 731
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)49 80548 88348 009
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)29 79129 42627 666
Utdelning till aktieägare (tkr)15 000

Nyckeltal

2020-12*2019-12*2018-12*
Antal anställda119120122
Omsättning per anställd (tkr)4 6874 6344 533
Personalkostnader per anställd (tkr)684669634
Vinstmarginal26.7%26.7%23.8%
Soliditet38.0%35.5%32.1%
Kassalikviditet16.5%14.4%23.8%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.Firman tecknas av.Skarman, Carin Maria.i förening med en av.ledamöterna.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

55 år

Karta

Karlagatan 18, 652 23 Karlstad

Karta och andra adresser

Karlagatan 18, 652 23 Karlstad

Karlstads Bostadsaktiebolag har verksamhet på Karlagatan 18, Karlstad. 

Karlstads Bostadsaktiebolag har 1 annan verksamhet i Sverige. Det som ligger närmast Karlstadskontoret är Karlstads Bostadsaktiebolag i Karlstad.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Karlstads kommun äga, förhyra och förvalta fastigheter eller tomträtter för uppförande eller bibehållande av bostadshus med tillhörande affärslokaler och kollektiva anordningar.. För att genomföra en egendomstransaktion får bolaget i sin verksamhet bilda bolag samt förvärva eller sälja aktier i sådant bolag. Härjämte har bolaget till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla parkering i en sådan omfattning som fordras för tillgodoseende av bolagets behov till följd av gällande parkeringsnorm. Bolaget får äga aktier i bolag som bedriver parkeringsverksamhet under förutsättning att ägandet motiveras av tillgodoseendet av detta behov. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare eller Karlstads kommun. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren i ägarens ställe respektive i åt kommunen i kommunens ställe. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Bolaget ska bedriva sin verksamhet med iakttagande av A kommunal likställighetsprincip och enligt affärsmässiga principer. Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Karlstads Stadshus AB att, till den del de ej motsvaras av kapital sistnämnda bolag tillskjutit, användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.

  • 68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder