Telefonnummer, personer, företag och platser

Företagsinformation för
Kf Invest AB

Org.nr. 556027-5488

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall äga och förvalta aktier i dotterbolag och intressebolag och i samband därmed verka för en ändamålsenlig samordning och utveckling av den verksamhet som bedrivs av dessa bolag, äga och förvalta andra aktieposter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner

Nyckeltal 2017-12

 • Anställda

  :
  0
 • Omsättning

  (TKR):
  2 580
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  -10 785
 • Årets resultat

  (TKR):
  43 712
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  1 360 306
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  0
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  0
Visa fler år

1 företagssida på hitta

Visa större karta

CFO, ekonomichef eller kreditchef?

Hur ser ditt företags ekonomiska förväntningar ut 2019?

Var med i vår undersökning och få vår rapport och en inbjudan till ett utvalt event.Årsredovisningar Kf Invest AB

Årsredovisning 2016-12
Årsredovisning 2015-12


Nyckeltal & bokslut Kf Invest AB

2017-12
2016-12
2015-12
40 000
0
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning 2 580 0 0
Rörelseresultat, EBIT 137 -1 551 -2 446
Resultat efter finansnetto -10 785 23 957 -33 175
Årets resultat 43 712 193 767 -265 101
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 680 941 886 352 902 069
Omsättningstillgångar 679 365 821 035 813 159
Tillgångar 1 360 306 1 707 387 1 715 228
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 304 403 1 612 639 1 418 872
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (TKR) 15 388 14 732 14 547
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 40 515 80 016 281 809
Skulder och eget kapital 1 360 306 1 707 387 1 715 228
Löner och utdelningar (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 1 836
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 0 0 0
Omsättning per anställd (TKR) --- --- ---
Personalkostnader per anställd (TKR) --- --- ---
Vinstmarginal 5,31% --- ---
Soliditet 95,89% 94,45% 82,72%
Kassalikviditet 1676,82% 1026,09% 288,55%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2017-12 2016-12 2015-12

Befattningshavare Kf Invest AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Kf Invest AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Krieger, Hans Manfred
Magnusson, Therese Margareta
Ohlström, Tommy Karl Erik
Svensson, Nils Thomas
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

1 kvinna | 2 män

Koncernstruktur Kf Invest AB

Kf Invest AB ingår i en koncern med 0 bolag. Koncernmoderbolag är Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2017-12.