facebook_pixelLendo AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Lendo AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget har tillstånd för, och bedriva verksamhet avseende: - Förmedling av konsumentkrediter enligt Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Förmedling av bostadskrediter enligt lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, samt Försäkringförmedling enlig lagen (2018:1219) om försäkringsförmedling. Dessutom bedriver bolaget följande verksamhet: Bolaget tillhandahåller en internetbaserad marknadsplats inom det finansiella området där köpare och säljare möts och där budgivning kan ske på på ett konstnadseffektivt och överkskådligt sätt för bägge parter. De tjänster som tillhandahålls på marknadsplatser är: - Privatlån - Försäkringar - Leasingfinansiering - Avbetalningsfinansiering - Närliggande finansiella tjänster. Bolaget ska även förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2020-12*2019-12*2018-12*
Omsättning (tkr)1 404 742714 658637 068
Rörelseresultat, EBIT (tkr)904 774221 597258 661
Resultat efter finansnetto (tkr)905 445221 899260 562
Årets resultat (tkr)427 6956 8219 870
Summa tillgångar (tkr)884 778293 775425 377
Antal anställda847460

Bolagets ägare

Lendo AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Lendo AB
556515-1627
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2020-12*2019-12*2018-12*
Omsättning (tkr)1 404 742714 658637 068
Rörelseresultat, EBIT (tkr)904 774221 597258 661
Resultat efter finansnetto (tkr)905 445221 899260 562
Årets resultat (tkr)427 6956 8219 870

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2020-12*2019-12*2018-12*
Anläggningstillgångar (tkr)78 80889 01558 028
Omsättningstillgångar (tkr)805 970204 760367 349
Tillgångar (tkr)884 778293 775425 377
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2020-12*2019-12*2018-12*
Eget kapital (tkr)461 24533 550126 738
Obeskattade reserver (tkr)181 804
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)583305151
Kortfristiga skulder (tkr)241 146259 920298 488
Skulder och eget kapital (tkr)884 778293 775425 377

Löner och utdelningar (TKR)

2020-12*2019-12*2018-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)4 8791 8791 890
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)51 65242 55430 328
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)23 81320 03014 019
Utdelning till aktieägare (tkr)100 008

Nyckeltal

2020-12*2019-12*2018-12*
Antal anställda847460
Omsättning per anställd (tkr)16 7239 65810 618
Personalkostnader per anställd (tkr)956871771
Vinstmarginal64.4%31.0%40.6%
Soliditet66.9%11.4%29.8%
Kassalikviditet334.2%78.8%123.1%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

45 år

Koncernstruktur Lendo AB

Lendo AB ingår i en koncern med 61 bolag. Moderbolag är Schibsted Tillväxtmedier AB och koncernmoderbolag är Schibsted ASA. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2020-12.

Karta

Västra Järnvägsgatan 21, 111 64 Stockholm

Karta och andra adresser

Västra Järnvägsgatan 21, 111 64 Stockholm

Lendo AB har verksamhet på Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm. 

Lendo AB har 1 annan verksamhet i Sverige. Det som ligger närmast Stockholmskontoret är Lendo AB i Stockholm.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget har tillstånd för, och bedriva verksamhet avseende: - Förmedling av konsumentkrediter enligt Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Förmedling av bostadskrediter enligt lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter, samt Försäkringförmedling enlig lagen (2018:1219) om försäkringsförmedling. Dessutom bedriver bolaget följande verksamhet: Bolaget tillhandahåller en internetbaserad marknadsplats inom det finansiella området där köpare och säljare möts och där budgivning kan ske på på ett konstnadseffektivt och överkskådligt sätt för bägge parter. De tjänster som tillhandahålls på marknadsplatser är: - Privatlån - Försäkringar - Leasingfinansiering - Avbetalningsfinansiering - Närliggande finansiella tjänster. Bolaget ska även förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

  • 66190 - Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet