Lendo AB - Företagsinformation | hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Lendo AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget har tillstånd för, och bedriva verksamhet avseende: - Förmedling av konsumentkrediter enligt Lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Försäkringförmedling enlig lagen (2005:405) om försäkringsförmedling. Dessutom bedriver bolaget följande verksamhet: Bolaget tillhandahåller en internetbaserad marknadsplats inom det finansiella området där köpare och säljare möts och där budgivning kan ske på på ett konstnadseffektivt och överkskådligt sätt för bägge parter. De tjänster som tillhandahålls på marknadsplatser är: - Privatlån - Försäkringar - Leasingfinansiering - Avbetalningsfinansiering - Närliggande finansiella tjänster. Bolaget ska även förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2018-12*2017-12*2016-12*
Omsättning (tkr)637 068496 771343 053
Rörelseresultat, EBIT (tkr)258 661228 479151 770
Resultat efter finansnetto (tkr)260 562228 250152 107
Årets resultat (tkr)9 87050 66056 209
Summa tillgångar (tkr)425 377326 251196 801
Antal anställda604233

Årsredovisningar Lendo AB

Förbättra ditt företags kassaflöde

Många bolag går bra men har dålig likviditet.
Det kan bero på att deras kunder betalar för sent.
Vet du vad en sen betalning kostar ditt företag?
Testa vår kalkyl och få en uppfattning.
TKR
Det antal dagar du får betalt för sent: 0 dagar
0
Såhär mycket kan det kosta:

0 kr

Bolagets ägare

Lendo AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport
Lendo AB
556515-1627
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2018-12*2017-12*2016-12*
Omsättning (tkr)637 068496 771343 053
Rörelseresultat, EBIT (tkr)258 661228 479151 770
Resultat efter finansnetto (tkr)260 562228 250152 107
Årets resultat (tkr)9 87050 66056 209

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2018-12*2017-12*2016-12*
Anläggningstillgångar (tkr)58 02845 15641 715
Omsättningstillgångar (tkr)367 349281 095155 086
Tillgångar (tkr)425 377326 251196 801
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2018-12*2017-12*2016-12*
Eget kapital (tkr)126 738116 86866 208
Obeskattade reserver (tkr)012 44319 227
Avsättningar (tkr)000
Långfristiga skulder (tkr)1514047
Kortfristiga skulder (tkr)298 488196 900111 319
Skulder och eget kapital (tkr)425 377326 251196 801

Löner och utdelningar (TKR)

2018-12*2017-12*2016-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)1 8901 6602 520
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)00290
Löner till övriga anställda (tkr)30 32820 93615 318
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)000
Sociala kostnader (tkr)14 0199 5807 681
Utdelning till aktieägare (tkr)100 00800

Nyckeltal

2018-12*2017-12*2016-12*
Antal anställda604233
Omsättning per anställd (tkr)10 61811 82810 396
Personalkostnader per anställd (tkr)771766782
Vinstmarginal40.6%46.0%44.2%
Soliditet29.8%38.6%40.7%
Kassalikviditet123.1%142.8%139.3%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsenFirman tecknas två i förening avledamöternaDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

45 år

Koncernstruktur Lendo AB

Lendo AB ingår i en koncern med 57 bolag. Moderbolag är Schibsted Tillväxtmedier AB och koncernmoderbolag är Schibsted ASA. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2018-12.

Karta

Västra Järnvägsgatan 21, 111 64 Stockholm

Karta och andra adresser

Västra Järnvägsgatan 21, 111 64 Stockholm

Lendo AB har verksamhet på Västra Järnvägsgatan 21, Stockholm

Lendo AB har 1 annan verksamhet i Sverige. Det som ligger närmast Stockholmskontoret är Lendo AB i Stockholm.