facebook_pixelMagelungen Utveckling AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Magelungen Utveckling AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Magelungen är idéburet, innovativt och medarbetarägt. Magelungen Utveckling är ett aktiebolag i ständig förändring, utveckling och tillväxt. Vi vill bidra till samhällsnytta och innovationskraft inom behandling, skola och förändringsarbete med våra uppdragsgivares behov och nytta i fokus. Vår ägarmodell där alla medarbetare erbjuds delägarskap, är en unik företagsform som har andra primära syften än att vinstmaximera. Vi vill skapa bästa förutsättningar för att kombinera kvalitet med ekonomiskt sunt och hållbart företagande. Bolaget skall bedriva och utveckla: Behandling, terapi, förändringsarbete, konsultationer, utbildning och forskning inom det sociala, psykologiska, psykiatriska och därmed sammanhängande verksamhet. Bolaget skall bedriva skolverksamhet genom grundskole- och gymnasieundervisning.

Information

 • Organisationsnummer:

  556489-1447
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Magelhusen AB
 • VD:

  Åsa Susanne Blom
 • Bolaget registrerat:

  1994-07-02
 • F-skatt:

  Registrerad
 • Moms:

  Registrerad (SE556489144701)
Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)357 066335 715317 888
Rörelseresultat, EBIT (tkr)3 6495 78816 886
Resultat efter finansnetto (tkr)3 5375 75216 915
Årets resultat (tkr)1 1844 0128 835
Summa tillgångar (tkr)67 26062 39166 404
Antal anställda364379377

Årsredovisningar Magelungen Utveckling AB

Bolagets ägare

Magelungen HSP har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Magelungen HSP
556489-1447
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)357 066335 715317 888
Rörelseresultat, EBIT (tkr)3 6495 78816 886
Resultat efter finansnetto (tkr)3 5375 75216 915
Årets resultat (tkr)1 1844 0128 835

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)13 04210 34810 738
Omsättningstillgångar (tkr)54 21852 04355 666
Tillgångar (tkr)67 26062 39166 404
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)2 8255 44112 579
Obeskattade reserver (tkr)6 4725 7526 752
Avsättningar (tkr)1 5591 074745
Långfristiga skulder (tkr)
Kortfristiga skulder (tkr)56 40550 12446 328
Skulder och eget kapital (tkr)67 26062 39166 404

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)2 2272 1191 875
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)174 950163 601148 782
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)78 78472 45465 511
Utdelning till aktieägare (tkr)2 0003 80011 150

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda364379377
Omsättning per anställd (tkr)981886843
Personalkostnader per anställd (tkr)703628573
Vinstmarginal1.0%1.7%5.3%
Soliditet11.1%15.4%26.3%
Kassalikviditet95.2%103.0%119.0%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.Firman tecknas var för sig av.Blom, Åsa Susanne.Goldmann Hübinette, Inga Maria.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

53 år

Koncernstruktur Magelungen Utveckling AB

Magelungen Utveckling AB ingår i en koncern med 4 bolag. Koncernmoderbolag är Magelhusen AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-12.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Magelungen är idéburet, innovativt och medarbetarägt. Magelungen Utveckling är ett aktiebolag i ständig förändring, utveckling och tillväxt. Vi vill bidra till samhällsnytta och innovationskraft inom behandling, skola och förändringsarbete med våra uppdragsgivares behov och nytta i fokus. Vår ägarmodell där alla medarbetare erbjuds delägarskap, är en unik företagsform som har andra primära syften än att vinstmaximera. Vi vill skapa bästa förutsättningar för att kombinera kvalitet med ekonomiskt sunt och hållbart företagande. Bolaget skall bedriva och utveckla: Behandling, terapi, förändringsarbete, konsultationer, utbildning och forskning inom det sociala, psykologiska, psykiatriska och därmed sammanhängande verksamhet. Bolaget skall bedriva skolverksamhet genom grundskole- och gymnasieundervisning.

 • 85323 - Annan gymnasial utbildning
 • 88991 - Öppna sociala insatser för barn och ungdomar med sociala problem
 • 85201 - Grundskoleutbildning och förskoleklass
 • 87901 - Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem
 • 85202 - Utbildning inom grundsärskola