facebook_pixelMarginalen Bank Bankaktiebolag - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Marginalen Bank Bankaktiebolag

Org.nr.

Kopiera

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva sådan bankrörelse som avses i 1 kap 3 § lagen (2004:297) om bank- och finanseringsrörelse. I denna bestämmelse anges att med bankrörelse avses rörelse i vilken det ingår a) betalningsförmedling via generella betalningssystem och b) mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar. Föremålet för bolagets verksamhet är vidare att bedriva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed enligt 7 kap 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Banken har följande rörelsegrenar: 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller att ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter, 2. lämna och förmedla kredit, bland annat i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom, bostadsrätt eller fordringar, 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing), 4. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, 5. tillhandahållande av betalningsmedel, 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden, 7. lämna ekonomisk och juridisk rådgivning, 8. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173), 9. bolaget skall kunna bedriva försäkringsförmedling, Övriga rörelsegrenar som är föremål för bolagets verksamhet är 10. driva inkassorörelse.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Bolagets ägare

Telvent har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Telvent
516406-0807
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

61 år

Karta och andra adresser

Adolf Fredriks Kyrkogata 8, 111 37 Stockholm

Karta och andra adresser

Adolf Fredriks Kyrkogata 8, 111 37 Stockholm

Telvent har verksamhet på Adolf Fredriks Kyrkogata 8, Stockholm. 

Telvent har 16 andra verksamheter i Sverige. Det som ligger närmast Stockholmskontoret är Sergels Torg Holding AB i Stockholm.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva sådan bankrörelse som avses i 1 kap 3 § lagen (2004:297) om bank- och finanseringsrörelse. I denna bestämmelse anges att med bankrörelse avses rörelse i vilken det ingår a) betalningsförmedling via generella betalningssystem och b) mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar. Föremålet för bolagets verksamhet är vidare att bedriva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed enligt 7 kap 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Banken har följande rörelsegrenar: 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller att ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter, 2. lämna och förmedla kredit, bland annat i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom, bostadsrätt eller fordringar, 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing), 4. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, 5. tillhandahållande av betalningsmedel, 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden, 7. lämna ekonomisk och juridisk rådgivning, 8. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173), 9. bolaget skall kunna bedriva försäkringsförmedling, Övriga rörelsegrenar som är föremål för bolagets verksamhet är 10. driva inkassorörelse.

  • 64190 - Annan monetär finansförmedling
  • 82910 - Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet
  • 82200 - Callcenterverksamhet