Företagsinformation för
Medmera Bank AB

Org.nr. 556091-5018

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva bankrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, samt verksamhet som har ett naturligt samband med bankrörelsen. Förutom betalningsförmedling via generella betalsystem och mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar får banken utöva bland annat följande verksamhet. 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer (däribland säkerställda obligationer) eller andra jämförbara fordringsrätter, 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkrediter, 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta egendom till nyttjande (leasing) 4. förmedla betalningar, 5. tillhandahålla betalningsmedel, 6. lämna ekonomisk rådgivning, 7. förvärva värdepapper, 8. driva valutahandel, 9. driva värdepappersrörelse, 10. lämna kreditupplysning. Bolaget skall vidare ha till föremål för sin verksamhet att bedriva sådan försäkringsförmedling som avses i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling samt verksamhet som har ett naurligt samband därmed.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 64920 - Annan kreditgivning
 • 58140 - Utgivning av tidskrifter
 • 70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation

Nyckeltal 2006-12

 • Anställda

  :
  51
 • Omsättning

  (TKR):
  222 163
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  2 744
 • Årets resultat

  (TKR):
  4 365
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  2 196 436
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  1 695
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  21 089
Visa fler år

CFO, ekonomichef eller kreditchef?

Hur ser ditt företags ekonomiska förväntningar ut 2019?

Var med i vår undersökning och få vår rapport och en inbjudan till ett utvalt event.Årsredovisningar Medmera Bank AB


Koncernstruktur Medmera Bank AB

Medmera Bank AB ingår i en koncern med 0 bolag. Koncernmoderbolag är Kooperativa Förbundet (KF), ekonomisk förening. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2017-12.