facebook_pixelMedmera Bank AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Medmera Bank AB

Org.nr.

Kopiera

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva bankrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, samt verksamhet som har ett naturligt samband med bankrörelsen. Förutom betalningsförmedling via generella betalsystem och mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar får banken utöva bland annat följande verksamhet. 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer (däribland säkerställda obligationer) eller andra jämförbara fordringsrätter, 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkrediter, 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta egendom till nyttjande (leasing) 4. förmedla betalningar, 5. tillhandahålla betalningsmedel, 6. lämna ekonomisk rådgivning, 7. förvärva värdepapper, 8. driva valutahandel, 9. driva värdepappersrörelse, 10. lämna kreditupplysning. Bolaget skall vidare ha till föremål för sin verksamhet att bedriva sådan försäkringsförmedling som avses i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling samt verksamhet som har ett naurligt samband därmed.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2006-12*2005-12*2004-12*
Omsättning (tkr)222 163213 655122 338
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-19 201-12 0333 375
Resultat efter finansnetto (tkr)2 7447 36412 637
Årets resultat (tkr)4 3653 2978 080
Summa tillgångar (tkr)2 196 4362 028 1421 659 582
Antal anställda515367

Årsredovisningar Medmera Bank AB

Ingen information

Bolagets ägare

Coop Kundkontakt har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Coop Kundkontakt
556091-5018
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2006-12*2005-12*2004-12*
Omsättning (tkr)222 163213 655122 338
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-19 201-12 0333 375
Resultat efter finansnetto (tkr)2 7447 36412 637
Årets resultat (tkr)4 3653 2978 080

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2006-12*2005-12*2004-12*
Anläggningstillgångar (tkr)26 80534 96940 763
Omsättningstillgångar (tkr)2 169 6311 993 1731 618 819
Tillgångar (tkr)2 196 4362 028 1421 659 582
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2006-12*2005-12*2004-12*
Eget kapital (tkr)309 980301 44951 410
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)
Kortfristiga skulder (tkr)1 886 4561 726 6931 608 172
Skulder och eget kapital (tkr)2 196 4362 028 1421 659 582

Löner och utdelningar (TKR)

2006-12*2005-12*2004-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)1 6951 799806
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)21 08920 02011 015
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)14 97914 1956 309
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2006-12*2005-12*2004-12*
Antal anställda515367
Omsättning per anställd (tkr)4 3564 0311 826
Personalkostnader per anställd (tkr)740680271
Vinstmarginal-8.6%-5.6%2.8%
Soliditet14.1%14.9%3.1%
Kassalikviditet115.0%115.4%100.7%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

 • PricewaterhouseCoopers AB
  Revisor
 • Jan Peter Nilsson
  Huvudansvarig revisor
  48 år, Saltsjö-boo

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.Andersson, Jesper Andreas.Krieger, Hans Manfred.Lagerqvist, Mats Olov.Liljedahl, Helena Birgitta.Svensson, Nils Thomas.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

53 år

Koncernstruktur Medmera Bank AB

Medmera Bank AB ingår i en koncern med 81 bolag. Koncernmoderbolag är Kooperativa Förbundet ekonomisk förening. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-12.

Karta och andra adresser

Stadsgården 10, 116 45 Stockholm

Karta och andra adresser

Stadsgården 10, 116 45 Stockholm

Coop Kundkontakt har verksamhet på Stadsgården 10, Stockholm. 

Coop Kundkontakt har 4 andra verksamheter i Sverige. Det som ligger närmast Stockholmskontoret är Coop Kundkontakt i Stockholm.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva bankrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, samt verksamhet som har ett naturligt samband med bankrörelsen. Förutom betalningsförmedling via generella betalsystem och mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar får banken utöva bland annat följande verksamhet. 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer (däribland säkerställda obligationer) eller andra jämförbara fordringsrätter, 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkrediter, 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta egendom till nyttjande (leasing) 4. förmedla betalningar, 5. tillhandahålla betalningsmedel, 6. lämna ekonomisk rådgivning, 7. förvärva värdepapper, 8. driva valutahandel, 9. driva värdepappersrörelse, 10. lämna kreditupplysning. Bolaget skall vidare ha till föremål för sin verksamhet att bedriva sådan försäkringsförmedling som avses i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling samt verksamhet som har ett naurligt samband därmed.

 • 64920 - Annan kreditgivning
 • 58140 - Utgivning av tidskrifter
 • 70220 - Konsultverksamhet avseende företags organisation