Företagsinformation för
Mkb Fastighets AB

Org.nr. 556049-1432

Verksamhetsbeskrivning

Föremålet för bolagets verksamhet är huvudsakligen att förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, och att, som ett led i detta, förvärva fastigheter, bygga eller bygga om hus, samt att bedriva annan i samband därmed stående verksamhet. Motsvarande gäller i fråga om tomträttsfastigheter. Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip bl.a. främja bostadsförsörjningen i Malmö kommun. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
 • 68209 - Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
 • 68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
 • Organisationsnummer:

  556049-1432
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Malmö Stadshus AB
 • VD:

  Ernst Terje Johansson
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda:

  287
 • Omsättning (TKR):

  2 052 500
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  260 600
 • Årets resultat (TKR):

  77 500
 • Summa tillgångar (TKR):

  12 381 300
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  1 800
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  130 700

1 företagssida på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Mkb Fastighets AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Mkb Fastighets AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas av
Lövdén, Lars-Erik
i förening med
Hedåker, Lars Martin
Firman tecknas av
Johansson, Ernst Terje
i förening med
Jönsson, Karl Johan Magnus
Firman tecknas av en av
Johansson, Ernst Terje
Jönsson, Karl Johan Magnus
i förening med en av
Eriksson, Karl Lennart Emil
Gudmundsson, Björn Roland
Hedåker, Lars Martin
Karlsson, Lucas Karl-Åke
Lindbom Leite, Inger Elisabeth
Lövdén, Lars-Erik
Olin, Bo Anders Mikael
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

3 kvinnor | 7 män

Bokslut Mkb Fastighets AB

3 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Omsättning 2 052 500 2 029 800 1 919 600
Rörelseresultat, EBIT 326 400 460 700 423 800
Resultat efter finansnetto 260 600 372 900 266 500
Årets resultat 77 500 173 600 207 500
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 11 858 200 10 797 900 9 599 700
Omsättningstillgångar 523 100 430 200 419 900
Tillgångar 12 381 300 11 228 100 10 019 600
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 698 600 3 526 900 3 273 300
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (TKR) 443 300 387 300 347 100
Långfristiga skulder 7 655 800 6 718 500 5 956 500
Kortfristiga skulder 583 600 595 400 442 700
Skulder och eget kapital 12 381 300 11 228 100 10 019 600
Löner och utdelning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 1 800 1 800 1 600
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 130 700 117 400 106 500
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 68 600 60 500 54 500
Utdelning till aktieägare 33 311 33 904 1 538 211
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 287 260 244
Omsättning per anställd (TKR) 7 152 7 807 7 867
Personalkostnader per anställd (TKR) 701 691 666
Vinstmarginal 15,90% 22,70% 22,08%
Soliditet 29,87% 31,41% 32,67%
Kassalikviditet 89,63% 72,25% 94,67%

Årsredovisningar Mkb Fastighets AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Mkb Fastighets AB