Företagsinformation för
Mkb Fastighets AB

Org.nr. 556049-1432

Verksamhetsbeskrivning

Föremålet för bolagets verksamhet är huvudsakligen att förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, och att, som ett led i detta, förvärva fastigheter, bygga eller bygga om hus, samt att bedriva annan i samband därmed stående verksamhet. Motsvarande gäller i fråga om tomträttsfastigheter.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
 • 68209 - Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
 • 68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
 • Organisationsnummer:

  556049-1432
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Malmö Stadshus AB
 • VD:

  Ernst Terje Johansson
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2015-12

 • Anställda:

  260
 • Omsättning (TKR):

  2 029 800
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  372 900
 • Årets resultat (TKR):

  173 600
 • Summa tillgångar (TKR):

  11 228 100
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  1 800
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  117 400

1 företagssida på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Mkb Fastighets AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Mkb Fastighets AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas av
Lövdén, Lars-Erik
i förening med
Hedåker, Lars Martin
Firman tecknas av
Johansson, Ernst Terje
i förening med
Jönsson, Karl Johan Magnus
Firman tecknas av en av
Johansson, Ernst Terje
Jönsson, Karl Johan Magnus
i förening med en av
Eriksson, Karl Lennart Emil
Gudmundsson, Björn Roland
Hedåker, Lars Martin
Karlsson, Lucas Karl-Åke
Lindbom Leite, Inger Elisabeth
Lövdén, Lars-Erik
Olin, Bo Anders Mikael
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder
Styrelsen ska bestå av 7 styrelseledamöter och 3
styrelsesuppleanter.

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

2 kvinnor | 7 män

Bokslut Mkb Fastighets AB

3 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Omsättning 2 029 800 1 919 600 1 835 300
Rörelseresultat, EBIT 460 700 423 800 304 100
Resultat efter finansnetto 372 900 266 500 188 700
Årets resultat 173 600 207 500 147 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2015-12 2014-12 2013-12
Anläggningstillgångar 10 797 900 9 599 700 9 723 100
Omsättningstillgångar 430 200 419 900 144 300
Tillgångar 11 228 100 10 019 600 9 867 400
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 526 900 3 273 300 2 849 200
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (TKR) 387 300 347 100 200 500
Långfristiga skulder 6 718 500 5 956 500 6 384 300
Kortfristiga skulder 595 400 442 700 433 400
Skulder och eget kapital 11 228 100 10 019 600 9 867 400
Löner och utdelning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 1 800 1 600 1 600
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 117 400 106 500 97 900
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 60 500 54 500 51 400
Utdelning till aktieägare 33 904 1 538 211 30 000
Nyckeltal 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 260 244 241
Omsättning per anställd (TKR) 7 807 7 867 7 615
Personalkostnader per anställd (TKR) 691 666 626
Vinstmarginal 22,70% 22,08% 16,57%
Soliditet 31,41% 32,67% 28,87%
Kassalikviditet 72,25% 94,67% 32,83%

Årsredovisningar Mkb Fastighets AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Mkb Fastighets AB