Företagsinformation för
Ncc Industry AB

Org.nr. 556302-3307

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att -direkt eller genom dotterbolag- bedriva entreprenadarbete inom byggnadsbranschen, tillverka och försälja byggmaterial, förvärva, äga, förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med fastigheter samt bedriva med ovannämnda verksamheter förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 42110 - Anläggning av vägar och motorvägar
 • 8120 - "Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin"
 • 23999 - Diverse övrig tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter
 • 19200 - Petroleumraffinering
 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • Organisationsnummer

  :
  556302-3307
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • Moderbolag

  :
  NCC Industry Nordic AB
 • VD

  :
  Stig Åke Kenneth Johansson
 • Bolaget registrerat

  :
  1987-09-10
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2017-12

 • Anställda

  :
  1 914
 • Omsättning

  (TKR):
  5 378 718
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  563 376
 • Årets resultat

  (TKR):
  -12 009
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  2 666 617
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  2 432
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  851 748
Visa fler år

150 företagssidor på hitta

Visa fler
Visa större karta


Nyckeltal & bokslut Ncc Industry AB

2017-12
2016-12
2015-12
7 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning 5 378 718 6 487 423 5 884 792
Rörelseresultat, EBIT 573 905 406 220 220 734
Resultat efter finansnetto 563 376 420 384 211 581
Årets resultat -12 009 -3 019 33 312
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 906 099 929 622 859 342
Omsättningstillgångar 1 760 518 1 684 761 1 418 018
Tillgångar 2 666 617 2 614 383 2 277 360
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 260 162 273 813 269 993
Obeskattade reserver 225 275 174 836 160 856
Avsättningar (TKR) 203 707 207 115 171 289
Långfristiga skulder 2 114 4 005 3 458
Kortfristiga skulder 1 975 359 1 954 614 1 671 764
Skulder och eget kapital 2 666 617 2 614 383 2 277 360
Löner och utdelningar (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 2 432 3 228 0
Varav tantiem till styrelse & VD 403 139 0
Löner till övriga anställda 851 748 919 614 932 582
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 348 023 396 486 350 825
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 1 914 2 298 2 289
Omsättning per anställd (TKR) 2 810 2 823 2 571
Personalkostnader per anställd (TKR) 628 574 561
Vinstmarginal 10,67% 6,26% 3,75%
Soliditet 15,84% 15,29% 16,94%
Kassalikviditet 74,10% 71,02% 67,69%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2017-12 2016-12 2015-12

Befattningshavare Ncc Industry AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Ncc Industry AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Johansson, Torkel Magnus
Salonen, Jyri-Heikki
Thunegard, Hans Eric
Firman tecknas två i förening av
Lindgren, Annika Eleonore Maria
Salonen, Jyri-Heikki
Thunegard, Hans Eric
Firman tecknas av en av
Johansson, Torkel Magnus
Lindgren, Annika Eleonore Maria
Salonen, Jyri-Heikki
Thunegard, Hans Eric
i förening med
Abrahamsson, Björn Christer
Jansson, Johan Olof
Johansson, Stig Åke Kenneth
Selegran, Sara Margareta
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

3 kvinnor | 7 män | 1 okänd

Koncernstruktur Ncc Industry AB

Ncc Industry AB ingår i en koncern med 0 bolag. Moderbolag är NCC Industry Nordic AB och koncernmoderbolag är NCC AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2017-12.