Nordstjernan AB | 556000-1421 - hitta.se

Företagsinformation för
Nordstjernan AB

Org.nr. 556000-1421

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall idka rederi-, handels- och industrirörelse främst med anknytning till sjöfart, bedriva forskning, utveckling och licensiering, äga och förvalta aktier och fastigheter samt genom förlag eller på annat sätt främja företag inom bolagets intressesfär, allt på sätt styrelsen äger bestämma. Med förlagsverksamhet avses dock ej rörelse enligt lagen om bankrörelse eller lagen om kreditaktiebolag.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
 • 68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
 • Organisationsnummer

  :
  556000-1421
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • VD

  :
  Sten Peter Hofvenstam
 • Bolaget registrerat

  :
  1972-01-01
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2018-12

 • Anställda

  :
  15
 • Omsättning

   (TKR):
  35 000
 • Resultat efter finansnetto

   (TKR):
  996 000
 • Årets resultat

   (TKR):
  1 016 000
 • Summa tillgånga

   (TKR):
  12 050 000
 • Löner till styrelse & VD

   (TKR):
  27 000
 • Löner till övriga anställda

   (TKR):
  14 000
Visa fler år

3 företagssidor på hitta

Vinstmarginal

-205.71%

-287.50%*

Kassalikviditet

405.28%

395.34%*

Soliditet

95.62%

94.37%*

Många bolag går bra men har dålig likviditet.
Det kan bero på att deras kunder betalar för sent.
Vet du vad en sen betalning kostar ditt företag?
Testa vår kalkyl och få en uppfattning.
Företagets omsättning i TKR:
Dra fram antal dagar du får betalt försent:0
Såhär mycket kan det kosta: 0 kr


Nyckeltal & bokslut Nordstjernan AB

2018-122017-122016-12
1 000 000
0
Resultaträkning (TKR)2018-12
Omsättning35 000
Rörelseresultat, EBIT-72 000
Resultat efter finansnetto996 000
Årets resultat1 016 000
Balansräkning (TKR)Tillgångar2018-12
Anläggningstillgångar10 056 000
Omsättningstillgångar1 994 000
Tillgångar12 050 000
Skulder, eget kapital och avsättningar2018-12
Eget kapital11 512 000
Obeskattade reserver15 000
Avsättningar (TKR)31 000
Långfristiga skulder0
Kortfristiga skulder492 000
Skulder och eget kapita12 050 000
Löner och utdelningar (TKR)2018-12
Löner till styrelse & VD27 000
Varav tantiem till styrelse & VD8 000
Löner till övriga anställda14 000
Varav resultatlön till övriga anställda4 000
Sociala kostnader22 000
Utdelning till aktieägare302 400

15

Anställda
Nyckeltal2018-12
Antal anställda15
Omsättning per anställd (TKR)2 333
Personalkostnader per anställd (TKR)5 000
Vinstmarginal-205.71%
Soliditet95.62%
Kassalikviditet405.28%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2018-122017-122016-12
BalansräkningResultaträkning
Läs mer om grafen och se fler analyser härbisgraf logo

Befattningshavare Nordstjernan AB

Styrelsemedlemmar Nordstjernan AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsenFirman tecknas två i förening avledamöternaFirman tecknas av en avBernhardsson, Gun MarionHofvenstam, Sten PeterNikavar, KhashayarNæss, Thomasi förening med en avledamöternaDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

53 år
2 kvinnor | 3 män | 1 okänd

Koncernstruktur Nordstjernan AB

Nordstjernan AB är koncernmoderbolag i en koncern bestående av 0 bolag. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2018-12.