Northmill Bank AB - Företagsinformation | hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Northmill Bank AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva bankrörelse enligt den definition som finns i 1 kap 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse som innebär att idka: 1. Betalningsförmedling via generella betalsystem 2. Mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fodringsägaren inom högst 30 dagar. Utöver vad som sägs i stycket ovan får Bolaget idka sådan finansiell verksamhet som står i överensstämmelse med 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt verksamhet som har ett naturligt samband därmed och avser bland dessa verksamheter att utöva: 1. Låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fodringsrätter, 2. Lämna eller förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkrediter och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar, 3. Medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta egendom till nyttjande (leasing), 4. Tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, 5. Tillhandahålla betalningsmedel, 6. Ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden. Utöver ovan listade verksamheter får Bolaget bedriva följande verksamheter: 1. Bedriva inkassoverksamhet enligt inkassolagen (1974:182).

Information

 • Organisationsnummer:

  556709-4866
 • Bolagsform:

  Bankaktiebolag
 • Moderbolag:

  Northmill Group AB (publ)
 • VD:

  Hikmet Ego
 • Bolaget registrerat:

  2007-05-03
 • F-skatt:

  Registrerad
 • Moms:

  Registrerad (SE556709486601)
Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2018-12*2017-12*2016-12*
Omsättning (tkr)381 678233 527137 624
Rörelseresultat, EBIT (tkr)107 66286 51745 811
Resultat efter finansnetto (tkr)88 16985 16944 875
Årets resultat (tkr)52 54650 63226 280
Summa tillgångar (tkr)855 305486 407235 527
Antal anställda463528

Årsredovisningar Northmill Bank AB

Förbättra ditt företags kassaflöde

Många bolag går bra men har dålig likviditet.
Det kan bero på att deras kunder betalar för sent.
Vet du vad en sen betalning kostar ditt företag?
Testa vår kalkyl och få en uppfattning.
TKR
Det antal dagar du får betalt för sent: 0 dagar
0
Såhär mycket kan det kosta:

0 kr

Bolagets ägare

Easycredit har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport
Easycredit
556709-4866
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2018-12*2017-12*2016-12*
Omsättning (tkr)381 678233 527137 624
Rörelseresultat, EBIT (tkr)107 66286 51745 811
Resultat efter finansnetto (tkr)88 16985 16944 875
Årets resultat (tkr)52 54650 63226 280

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2018-12*2017-12*2016-12*
Anläggningstillgångar (tkr)3 8841 7377 355
Omsättningstillgångar (tkr)851 421484 670228 172
Tillgångar (tkr)855 305486 407235 527
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2018-12*2017-12*2016-12*
Eget kapital (tkr)150 87198 32552 838
Obeskattade reserver (tkr)67 04646 44626 301
Avsättningar (tkr)000
Långfristiga skulder (tkr)593 022310 9305 791
Kortfristiga skulder (tkr)44 36730 707150 597
Skulder och eget kapital (tkr)855 305486 407235 527

Löner och utdelningar (TKR)

2018-12*2017-12*2016-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)1 21800
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)000
Löner till övriga anställda (tkr)20 57712 5858 819
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)000
Sociala kostnader (tkr)7 7524 1832 882
Utdelning till aktieägare (tkr)005 000

Nyckeltal

2018-12*2017-12*2016-12*
Antal anställda463528
Omsättning per anställd (tkr)8 2976 6724 915
Personalkostnader per anställd (tkr)642479418
Vinstmarginal28.2%37.0%33.3%
Soliditet23.3%27.1%30.5%
Kassalikviditet1919.0%1578.4%151.5%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsenFirman tecknas av en avledamöternai förening medEgo, HikmetDessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

51 år

Koncernstruktur Northmill Bank AB

Northmill Bank AB ingår i en koncern med 5 bolag. Koncernmoderbolag är Northmill Group AB (publ). Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2018-12.

Karta och andra adresser

Färögatan 33, 164 51 Kista

Karta och andra adresser

Färögatan 33, 164 51 Kista

Easycredit har verksamhet på Färögatan 33, Kista

Easycredit har 2 andra verksamheter i Sverige. Det som ligger närmast Kistaskontoret är Easycredit i Kista.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolagets verksamhet ska vara att bedriva bankrörelse enligt den definition som finns i 1 kap 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse som innebär att idka: 1. Betalningsförmedling via generella betalsystem 2. Mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fodringsägaren inom högst 30 dagar. Utöver vad som sägs i stycket ovan får Bolaget idka sådan finansiell verksamhet som står i överensstämmelse med 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt verksamhet som har ett naturligt samband därmed och avser bland dessa verksamheter att utöva: 1. Låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fodringsrätter, 2. Lämna eller förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkrediter och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar, 3. Medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta egendom till nyttjande (leasing), 4. Tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, 5. Tillhandahålla betalningsmedel, 6. Ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden. Utöver ovan listade verksamheter får Bolaget bedriva följande verksamheter: 1. Bedriva inkassoverksamhet enligt inkassolagen (1974:182).

 • 64190 - Annan monetär finansförmedling