Företagsinformation för
Peab Sverige AB

Org.nr. 556099-9202

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom byggbranschen, maskinuthyrning inom byggbranschen, handel med och förvaltning av fast och lös egendom såsom fastigheter, andelar och övriga värdepapper, samt i övrigt bedriva med dessa rörelsegrenar förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 41200 - Byggande av bostadshus och andra byggnader
 • 42210 - Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
 • 43999 - Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
 • 43110 - Rivning av hus och byggnader
 • 42110 - Anläggning av vägar och motorvägar
 • Organisationsnummer:

  556099-9202
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Peab AB
 • VD:

  Erik Stefan Danielsson
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda:

  3 859
 • Omsättning (TKR):

  16 798 062
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  587 024
 • Årets resultat (TKR):

  -5 214
 • Summa tillgångar (TKR):

  8 171 887
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  3 682
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  1 565 787

67 företagssidor på hitta

* Föregående år

Årsredovisningar Peab Sverige AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Bokslut Peab Sverige AB

20 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Omsättning 16 798 062 16 414 804 15 514 760
Rörelseresultat, EBIT 566 253 -432 492 -84 492
Resultat efter finansnetto 587 024 -428 543 -225 428
Årets resultat -5 214 -132 095 180 521
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 974 801 915 544 969 424
Omsättningstillgångar 7 197 086 6 280 235 7 045 356
Tillgångar 8 171 887 7 195 779 8 014 780
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 898 905 1 904 119 2 036 214
Obeskattade reserver 1 063 804 0
Avsättningar (TKR) 300 609 309 127 228 422
Långfristiga skulder 15 485 17 641 1 605 249
Kortfristiga skulder 5 955 825 4 964 088 4 144 895
Skulder och eget kapital 8 171 887 7 195 779 8 014 780
Löner och utdelning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 3 682 2 880 2 727
Varav tantiem till styrelse & VD 639 1 275 1 285
Löner till övriga anställda 1 565 787 1 568 747 1 541 188
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 737 668 790 136 704 952
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 3 859 3 720 3 890
Omsättning per anställd (TKR) 4 353 4 413 3 988
Personalkostnader per anställd (TKR) 598 635 578
Vinstmarginal 3,37% -2,63% -0,54%
Soliditet 23,25% 26,47% 25,41%
Kassalikviditet 114,49% 115,82% 155,62%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

Befattningshavare Peab Sverige AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Peab Sverige AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Danielsson, Erik Stefan
Göransson, Jesper
Johansson Elveroth, N R Mikael
Linnér, Nils John Roger
Malmgren, Karin Maria
Vernersson, Anna Marie
Winkvist, Niclas Tom
Firman tecknas av en av
Danielsson, Erik Stefan
Göransson, Jesper
Johansson Elveroth, N R Mikael
Linnér, Nils John Roger
Malmgren, Karin Maria
Vernersson, Anna Marie
Winkvist, Niclas Tom
i förening med en av
Braun, Lars Göran Henry
Ek, Inga Margareta
Forsgren, Birgit Maria
Hårte, Kurt Peter
Nauclér, Torbjörn Per
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

0 kvinnor | 5 män

Koncernstruktur Peab Sverige AB