Företagsinformation för
Peab Sverige AB

Org.nr. 556099-9202

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom byggbranschen, maskinuthyrning inom byggbranschen, handel med och förvaltning av fast och lös egendom såsom fastigheter, andelar och övriga värdepapper, samt i övrigt bedriva med dessa rörelsegrenar förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 41200 - Byggande av bostadshus och andra byggnader
 • 42210 - Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
 • 42130 - Anläggning av broar och tunnlar
 • 43999 - Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
 • 42110 - Anläggning av vägar och motorvägar
 • Organisationsnummer:

  556099-9202
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Peab AB
 • VD:

  Erik Stefan Danielsson
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2015-12

 • Anställda:

  3 720
 • Omsättning (TKR):

  16 414 804
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  -428 543
 • Årets resultat (TKR):

  -132 095
 • Summa tillgångar (TKR):

  7 195 779
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  2 880
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  1 568 747

69 företagssidor på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Peab Sverige AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Peab Sverige AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Danielsson, Erik Stefan
Göransson, Jesper
Johansson Elveroth, N R Mikael
Malmgren, Karin Maria
Vernersson, Anna Marie
Winkvist, Niclas Tom
Firman tecknas av en av
Danielsson, Erik Stefan
Göransson, Jesper
Johansson Elveroth, N R Mikael
Malmgren, Karin Maria
Vernersson, Anna Marie
Winkvist, Niclas Tom
i förening med en av
Braun, Lars Göran Henry
Ek, Inga Margareta
Forsgren, Birgit Maria
Hårte, Kurt Peter
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

1 kvinna | 3 män

Bokslut Peab Sverige AB

20 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Omsättning 16 414 804 15 514 760 15 917 226
Rörelseresultat, EBIT -432 492 -84 492 -169 169
Resultat efter finansnetto -428 543 -225 428 -186 413
Årets resultat -132 095 180 521 -123 018
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2015-12 2014-12 2013-12
Anläggningstillgångar 915 544 969 424 1 309 912
Omsättningstillgångar 6 280 235 7 045 356 11 680 598
Tillgångar 7 195 779 8 014 780 12 990 510
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 904 119 2 036 214 1 856 118
Obeskattade reserver 804 0 0
Avsättningar (TKR) 309 127 228 422 123 313
Långfristiga skulder 17 641 1 605 249 4 671 752
Kortfristiga skulder 4 964 088 4 144 895 6 339 327
Skulder och eget kapital 7 195 779 8 014 780 12 990 510
Löner och utdelning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 2 880 2 727 0
Varav tantiem till styrelse & VD 1 275 1 285 0
Löner till övriga anställda 1 568 747 1 541 188 1 853 849
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 790 136 704 952 730 411
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 3 720 3 890 4 319
Omsättning per anställd (TKR) 4 413 3 988 3 685
Personalkostnader per anställd (TKR) 635 578 598
Vinstmarginal -2,63% -0,54% -1,06%
Soliditet 26,47% 25,41% 14,29%
Kassalikviditet 115,82% 155,62% 171,95%

Årsredovisningar Peab Sverige AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Peab Sverige AB