Företagsinformation för
Postnord Sverige AB

Org.nr. 556711-5695

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget ska med huvudinriktning på den svenska marknaden direkt eller genom dotter- eller intressebolag bedriva rikstäckande postverksamhet jämte annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare, direkt eller genom dotter- eller intressebolag, genom lantbrevbäringen, gentemot kund, utföra grundläggande betaltjänster i Sverige på begäran av den som tillhandahåller tjänsterna på uppdrag av staten samt även bedriva paket- och logistikverksamhet och med ovan förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 53100 - Postbefordran via nationella posten
 • 82190 - Kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade kontorstjänster
 • 52290 - Övriga stödtjänster till transport
 • 68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
 • 49410 - Vägtransport, godstrafik
 • Organisationsnummer

  :
  556711-5695
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • Moderbolag

  :
  PostNord Group AB
 • VD

  :
  Annemarie Gardshol
 • Bolaget registrerat

  :
  2006-09-21
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2017-12

 • Anställda

  :
  17 915
 • Omsättning

  (TKR):
  19 870 625
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  794 611
 • Årets resultat

  (TKR):
  501 019
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  9 159 337
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  3 496
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  5 933 651
Visa fler år

Årsredovisningar Postnord Sverige AB

Årsredovisning 2016-12
Årsredovisning 2015-12


Nyckeltal & bokslut Postnord Sverige AB

2017-12
2016-12
2015-12
20 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning 19 870 625 19 863 352 19 710 330
Rörelseresultat, EBIT 840 780 1 567 998 826 757
Resultat efter finansnetto 794 611 1 541 658 797 696
Årets resultat 501 019 -50 555 88 034
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 2 351 497 2 372 307 2 434 193
Omsättningstillgångar 6 807 840 7 232 016 7 006 231
Tillgångar 9 159 337 9 604 323 9 440 424
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 213 876 1 712 857 1 763 412
Obeskattade reserver 701 000 701 000 286 633
Avsättningar (TKR) 2 190 884 2 144 071 2 320 410
Långfristiga skulder 46 176 33 014 29 171
Kortfristiga skulder 4 007 401 5 013 381 5 040 798
Skulder och eget kapital 9 159 337 9 604 323 9 440 424
Löner och utdelningar (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 3 496 3 411 3 288
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 5 933 651 5 852 204 6 070 756
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 2 146 934 2 085 132 2 968 096
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 17 915 17 854 18 685
Omsättning per anställd (TKR) 1 109 1 113 1 055
Personalkostnader per anställd (TKR) 451 445 484
Vinstmarginal 4,23% 7,89% 4,19%
Soliditet 29,68% 23,09% 20,87%
Kassalikviditet 169,88% 144,20% 138,90%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2017-12 2016-12 2015-12

Befattningshavare Postnord Sverige AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Postnord Sverige AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Allert, Johanna Lill Kristina
Backteman, Eric Thomas
Ekstedt, Björn Johan
Ericsson, Ulf Håkan
Gardshol, Annemarie
Holm, Per Anders Roland
Hummerhielm Sjölin, Lena Anna M
Johansson, Mats Ingmar
Jörnsen, Tim Morten
Karlberg Lagrelius, Jessica Terese
Krümmel, Mathias Nicolas Hjalmar
Lilja, Kristina Elisabeth
Lundin, Jan Christer Mikael
Starrsjö, Jan Bengt Eskil
Svensson, Birgitta Charlotte Maria
Åstrand Berg, Gunilla Kristina
eller en av dem i förening med en av
Hesslin, Peter Seth Wilhelm
Keller, Carl-Anders Roland
Nordh, Johan Lave Niklas
Talåsen, Gunborg Annette
Viklander Grahn, Aina W Inga-Lill
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

2 kvinnor | 5 män

Koncernstruktur Postnord Sverige AB

Postnord Sverige AB ingår i en koncern med 0 bolag. Moderbolag är PostNord Group AB och koncernmoderbolag är PostNord AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2017-12.