Företagsinformation för
Preem AB

Org.nr. 556072-6977

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att framställa, lagra, distribuera, sälja och marknadsföra oljeprodukter samt idka handel med aktier, finansiella instrument, andra värdepapper, utsläppsrätter och därmed förenlig verksamhet och att bedriva oljeletnings- och utvinningsverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 19200 - Petroleumraffinering
 • 46710 - Partihandel med bränslen
 • 35300 - Försörjning av värme och kyla
 • Organisationsnummer:

  556072-6977
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Corral Petroleum Holdings AB
 • VD:

  Petter Finn Holland
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2015-12

 • Anställda:

  1 309
 • Omsättning (TKR):

  66 306 000
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  1 419 000
 • Årets resultat (TKR):

  852 000
 • Summa tillgångar (TKR):

  21 079 000
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  33 000
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  705 000

500 företagssidor på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Preem AB

Exekutiva befattningar

 • Petter Finn Holland, Styrelseledamot, VD
  60 år

Styrelsemedlemmar Preem AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Abrahamsson, Peter Lennart
Bjerdén, Leif Christian
Bodin, Ingrid Margareta Nilsdotter
Holland, Petter Finn
Holm, Stig-Magnus
Malm, Leif Anders
Spongh, Gunilla Birgitta Ruth
eller en av dem i förening med en av
Andersson, Bengt Peter
Andersson, Karl Janne
Bendz, Morten Wilhelm
Berg, Nils-Erik
Cederborg, Andreas Ulfson
Claesson, Janet Gittel Birgitta
Hellesöy, Jan Fredrik
Langwall, Maria Elisabeth
Lindgren, Klas Nils George
Olinder, Maria Helen
Pettersson, Lena Susanne
Sundström, Nanna Sofia
Firman tecknas av
Al Amoudi, Mohammed Hussein
i förening med en av
Aburdene, Bassam Felix
Ba-Amer, Jamal
Holland, Petter Finn
Höjgård, Per Erik Gösta
Löw, Gustaf Michael Gunnarsson
Milazzo, Jason Tadwell
Nelson, Lars Gösta Royal
Oswald, John P
Sundén, Sven Gunnar Lennart
Öhman, Richard
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

2 kvinnor | 6 män
7 okända

Bokslut Preem AB

90 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Omsättning 66 306 000 84 765 000 79 765 000
Rörelseresultat, EBIT 3 165 000 -1 684 000 -241 000
Resultat efter finansnetto 1 419 000 -3 625 000 -1 431 000
Årets resultat 852 000 -2 941 000 -1 298 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2015-12 2014-12 2013-12
Anläggningstillgångar 10 503 000 11 422 000 12 021 000
Omsättningstillgångar 10 576 000 13 118 000 19 161 000
Tillgångar 21 079 000 24 540 000 31 182 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 739 000 6 886 000 9 828 000
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (TKR) 830 000 283 000 972 000
Långfristiga skulder 77 000 9 377 000 10 472 000
Kortfristiga skulder 12 433 000 7 994 000 9 910 000
Skulder och eget kapital 21 079 000 24 540 000 31 182 000
Löner och utdelning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 33 000 36 000 17 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 705 000 650 000 657 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 386 000 330 000 349 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 1 309 1 266 1 257
Omsättning per anställd (TKR) 50 654 66 955 63 457
Personalkostnader per anställd (TKR) 859 803 814
Vinstmarginal 4,77% -1,99% -0,30%
Soliditet 36,71% 28,06% 31,52%
Kassalikviditet 37,75% 72,88% 81,28%

Årsredovisningar Preem AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Preem AB