Företagsinformation för
Projektengagemang Sweden AB

Org.nr. 556330-2602

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget ska bedriva teknisk och administrativ konsultverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor

Nyckeltal 2017-12

 • Anställda

  :
  36
 • Omsättning

  (TKR):
  180 059
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  -14 512
 • Årets resultat

  (TKR):
  4 922
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  542 786
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  8 856
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  16 976
Visa fler år

Årsredovisningar Projektengagemang Sweden AB

Årsredovisning 2017-12
Årsredovisning 2016-12
Årsredovisning 2015-12


Nyckeltal & bokslut Projektengagemang Sweden AB

2017-12
2016-12
2015-12
200 000
0
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning 180 059 131 427 116 202
Rörelseresultat, EBIT -15 957 -7 118 -89
Resultat efter finansnetto -14 512 -6 004 14 414
Årets resultat 4 922 -3 809 14 223
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 389 724 393 907 134 773
Omsättningstillgångar 153 062 145 753 153 838
Tillgångar 542 786 539 660 288 611
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 198 074 193 153 199 888
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (TKR) 0 0 0
Långfristiga skulder 150 722 202 614 11 274
Kortfristiga skulder 193 990 143 893 77 448
Skulder och eget kapital 542 786 539 660 288 611
Löner och utdelningar (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 8 856 4 932 4 003
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 16 976 11 277 5 992
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 11 902 7 346 4 271
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 36 27 18
Omsättning per anställd (TKR) 5 002 4 868 6 456
Personalkostnader per anställd (TKR) 1 048 872 793
Vinstmarginal -8,86% -5,42% -0,08%
Soliditet 36,49% 35,79% 69,26%
Kassalikviditet 78,90% 101,29% 198,63%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2017-12 2016-12 2015-12

Befattningshavare Projektengagemang Sweden AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Projektengagemang Sweden AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna
Firman tecknas av en av
Hedebäck, Per Robert Harald
Sandberg, Ulf Peter
i förening med en av
ledamöterna
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

2 kvinnor | 5 män

Koncernstruktur Projektengagemang Sweden AB

Projektengagemang Sweden AB ingår i en koncern med 0 bolag. Moderbolag är Projektengagemang Holding i Stockholm AB och koncernmoderbolag är Pagator AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2017-12.