facebook_pixelRagn-Sells Recycling AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Ragn-Sells Recycling AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller genom delägarskap i andra företag bedriva rörelse företrädesvis inom branscherna renhållning, transport, miljövård och energiutvinning ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fastigheter och aktier och annan lös egendom, företrädesvis maskiner, fordon och datautrustning. Bolaget skall även kunna bedriva leasing och finansiering samt utlåning och därmed förenlig verksamhet allt i den mån verksamheten inte är sådan som avser i lagen om bankrörelse eller lagen om kreditaktiebolag. Bolaget har rätt att ställa borgen eller annan säkerhet för förbindeler ingångna av annat till samma koncern hörande företag.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)2 505 8152 693 8012 870 834
Rörelseresultat, EBIT (tkr)5 440106 30773 156
Resultat efter finansnetto (tkr)-31 983144 16219 685
Årets resultat (tkr)30 077102 01441 647
Summa tillgångar (tkr)1 335 9121 351 1641 594 508
Antal anställda1 1771 2961 444

Årsredovisningar Ragn-Sells Recycling AB

Bolagets ägare

Ragn-Sells Recycling AB - Stockholm Lunda har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)2 505 8152 693 8012 870 834
Rörelseresultat, EBIT (tkr)5 440106 30773 156
Resultat efter finansnetto (tkr)-31 983144 16219 685
Årets resultat (tkr)30 077102 01441 647

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)658 005678 137728 268
Omsättningstillgångar (tkr)677 907673 027866 240
Tillgångar (tkr)1 335 9121 351 1641 594 508
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)200 149270 072268 058
Obeskattade reserver (tkr)217 931209 267175 507
Avsättningar (tkr)241 803237 217232 045
Långfristiga skulder (tkr)97 15580 003109 945
Kortfristiga skulder (tkr)578 874554 605808 953
Skulder och eget kapital (tkr)1 335 9121 351 1641 594 508

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)1 695
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)472 651519 683563 714
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)208 690231 989246 378
Utdelning till aktieägare (tkr)100 000100 000

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda1 1771 2961 444
Omsättning per anställd (tkr)2 1292 0791 988
Personalkostnader per anställd (tkr)579580562
Vinstmarginal0.2%4.0%2.5%
Soliditet26.7%31.1%24.7%
Kassalikviditet114.7%118.1%104.5%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.Lindén, Lars Hugo.Ljunggren, Maria Madeleine.Sellberg, Erik Ragnar.Uvhagen, Carl Magnus.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

53 år

Karta och andra adresser

Högforsgränd 1, 163 53 Spånga

Karta och andra adresser

Högforsgränd 1, 163 53 Spånga

Ragn-Sells Recycling AB - Stockholm Lunda har verksamhet på Högforsgränd 1, Spånga. 

Ragn-Sells Recycling AB - Stockholm Lunda har 66 andra verksamheter i Sverige. Det som ligger närmast Spångaskontoret är Ragn-Sells Recycling AB i Järfälla.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller genom delägarskap i andra företag bedriva rörelse företrädesvis inom branscherna renhållning, transport, miljövård och energiutvinning ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fastigheter och aktier och annan lös egendom, företrädesvis maskiner, fordon och datautrustning. Bolaget skall även kunna bedriva leasing och finansiering samt utlåning och därmed förenlig verksamhet allt i den mån verksamheten inte är sådan som avser i lagen om bankrörelse eller lagen om kreditaktiebolag. Bolaget har rätt att ställa borgen eller annan säkerhet för förbindeler ingångna av annat till samma koncern hörande företag.

  • 38110 - Insamling av icke-farligt avfall
  • 38120 - Insamling av farligt avfall
  • 38220 - Behandling och bortskaffande av farligt avfall
  • 38210 - Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall
  • 39000 - Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning