facebook_pixelRagn-Sellsföretagen AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Ragn-Sellsföretagen AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller genom delägarskap i andra företag, bedriva rörelse företrädesvis inom branscherna renhållning, transport, miljövård och energiutvinning ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet samt att äga och förvalta fastigheter och aktier och annan lös egendom, företrädesvis maskiner, fordon och datautrustning. Bolaget ska även kunna bedriva verksamhet avseende leasing och annan finansiering samt utlåning och annan därmed förenlig verksamhet, allt i den mån verksamheten inte är sådan som avses i lagen om bankrörelse eller lagen om kreditaktiebolag. Bolaget har rätt att ställa borgen eller annan säkerhet för förbindelse ingångna av annat till samma koncern hörande företag.

Information

 • Organisationsnummer:

  556791-7355
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • VD:

  Lars Hugo Lindén
 • Bolaget registrerat:

  2009-10-29
 • F-skatt:

  Registrerad
 • Moms:

  Registrerad (SE556791735501)
Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)50 30945 93930 652
Rörelseresultat, EBIT (tkr)10 383-5 904-3 659
Resultat efter finansnetto (tkr)117 199140 35325 112
Årets resultat (tkr)123 822143 18225 970
Summa tillgångar (tkr)2 122 1701 358 1891 431 249
Antal anställda12118

Årsredovisningar Ragn-Sellsföretagen AB

Bolagets ägare

Ragn-Sellsföretagen AB har 3 ägare.

Största ägare

 • 1. Kristina Axelia Östlund
 • 2. Gertrud Ragnhild Jackson
 • 3. Erik Ragnar Sellberg

Beställ rapport

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)50 30945 93930 652
Rörelseresultat, EBIT (tkr)10 383-5 904-3 659
Resultat efter finansnetto (tkr)117 199140 35325 112
Årets resultat (tkr)123 822143 18225 970

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)1 570 0731 220 7091 065 853
Omsättningstillgångar (tkr)552 097137 480365 396
Tillgångar (tkr)2 122 1701 358 1891 431 249
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)1 263 7851 154 9631 026 781
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)418 80589 68879 818
Kortfristiga skulder (tkr)439 580113 538324 650
Skulder och eget kapital (tkr)2 122 1701 358 1891 431 249

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)5 0154 1352 834
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)8 84512 80812 658
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)5 69417 78010 233
Utdelning till aktieägare (tkr)15 00015 000

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda12118
Omsättning per anställd (tkr)4 1924 1763 832
Personalkostnader per anställd (tkr)1 6303 1573 216
Vinstmarginal20.6%-12.8%-11.9%
Soliditet59.5%85.0%71.7%
Kassalikviditet125.6%121.1%112.5%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.Lindén, Lars Hugo.Ljunggren, Maria Madeleine.Sellberg, Erik Ragnar.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

60 år

Karta och andra adresser

Väderholmens Gård Corps De Logiet, 191 36 Sollentuna

Karta och andra adresser

Väderholmens Gård Corps De Logiet, 191 36 Sollentuna

Ragn-Sellsföretagen AB har verksamhet på Väderholmens Gård Corps De Logiet, Sollentuna. 

Ragn-Sellsföretagen AB har 2 andra verksamheter i Sverige. Det som ligger närmast Sollentunaskontoret är Ragn-Sellsföretagen AB i Sollentuna.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller genom delägarskap i andra företag, bedriva rörelse företrädesvis inom branscherna renhållning, transport, miljövård och energiutvinning ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet samt att äga och förvalta fastigheter och aktier och annan lös egendom, företrädesvis maskiner, fordon och datautrustning. Bolaget ska även kunna bedriva verksamhet avseende leasing och annan finansiering samt utlåning och annan därmed förenlig verksamhet, allt i den mån verksamheten inte är sådan som avses i lagen om bankrörelse eller lagen om kreditaktiebolag. Bolaget har rätt att ställa borgen eller annan säkerhet för förbindelse ingångna av annat till samma koncern hörande företag.

 • 38110 - Insamling av icke-farligt avfall