facebook_pixelResurs Bank AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Resurs Bank AB

Org.nr.

Kopiera

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva bankrörelse. Banken får bedriva sådan bankrörelse som avses i 1 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. I denna bestämmelse anges att med bankrörelse avses rörelse i vilken det ingår: 1. betalningsförmedling via generella betalsystem, och 2. mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar. Banken får vidare bedriva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed enligt 7 kap 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Enligt uppräkning i nämnda lag får banken i sin verksamhet bl.a: 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter, 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar, 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing), 4. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, 5. tillhandahålla betalningsmedel, 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden, 7. medverka vid värdepappersemissioner, 8. lämna ekonomisk rådgivning, 9. förvara värdepapper, 10. driva rembursverksamhet, 11. tillhandahålla värdefackstjänster, 12. driva valutahandel, 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, samt 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173). Banken kan vidare bedriva bl.a följande verksamhet: 1. försäljning av fordringar, 2. driva inkassorörelser, 3. tillhandahålla tjänster inom områdena data, administration och kundservice som har ett nära samband med den finansiella verksamheten.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Bolagets ägare

Resursbank AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Resursbank AB
516401-0208
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

  • Ernst & Young Aktiebolag
    Revisor
  • Lars Jesper Nilsson
    Huvudansvarig revisor
    56 år, Spånga

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.Firman tecknas av.Karlsson, Nils Helge George.i förening med.Bengtsson, Martin Henrik Valdemar.Firman tecknas två i förening av.Frick, Erik Oskar.Karlsson, Nils Helge George.Nauclér, Anna Gabriella.Olin, Lars Jonas.Firman tecknas av en av.Frick, Erik Oskar.Karlsson, Nils Helge George.Nauclér, Anna Gabriella.Olin, Lars Jonas.i förening med en av.Durmishaj, Besmira.Johansson, Lena Karin Lovisa.Nilsson, Kerstin Ylva Helene.Persson, Ronny Allan Paridon.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

53 år

Koncernstruktur Resurs Bank AB

Resurs Bank AB ingår i en koncern med 6 bolag. Koncernmoderbolag är Resurs Holding AB (publ). Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-12.

Karta och andra adresser

Ekslingan 9, 254 67 Helsingborg

Karta och andra adresser

Ekslingan 9, 254 67 Helsingborg

Resursbank AB har verksamhet på Ekslingan 9, Helsingborg. 

Resursbank AB har 5 andra verksamheter i Sverige. Det som ligger närmast Helsingborgskontoret är Resurs Bank AB i Helsingborg.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva bankrörelse. Banken får bedriva sådan bankrörelse som avses i 1 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. I denna bestämmelse anges att med bankrörelse avses rörelse i vilken det ingår: 1. betalningsförmedling via generella betalsystem, och 2. mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar. Banken får vidare bedriva finansiell verksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband därmed enligt 7 kap 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Enligt uppräkning i nämnda lag får banken i sin verksamhet bl.a: 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter, 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar, 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing), 4. tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, 5. tillhandahålla betalningsmedel, 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden, 7. medverka vid värdepappersemissioner, 8. lämna ekonomisk rådgivning, 9. förvara värdepapper, 10. driva rembursverksamhet, 11. tillhandahålla värdefackstjänster, 12. driva valutahandel, 13. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, samt 14. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173). Banken kan vidare bedriva bl.a följande verksamhet: 1. försäljning av fordringar, 2. driva inkassorörelser, 3. tillhandahålla tjänster inom områdena data, administration och kundservice som har ett nära samband med den finansiella verksamheten.

  • 64190 - Annan monetär finansförmedling