facebook_pixelRundviksverken AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Rundviksverken AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva industriell och kommersiell rörelse företrädesvis omfattande skogsbruk, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom utöva därmed förenlig verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

+ Lägg till nummer

Adress

Ingen information

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)33 71375 42532 965
Rörelseresultat, EBIT (tkr)32 30374 06131 598
Resultat efter finansnetto (tkr)32 30374 06131 598
Årets resultat (tkr)7 57042 03832 050
Summa tillgångar (tkr)447 414442 435474 669
Antal anställda

Årsredovisningar Rundviksverken AB

Bolagets ägare

Rundviksverken AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)33 71375 42532 965
Rörelseresultat, EBIT (tkr)32 30374 06131 598
Resultat efter finansnetto (tkr)32 30374 06131 598
Årets resultat (tkr)7 57042 03832 050

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)307 150340 706474 664
Omsättningstillgångar (tkr)140 264101 7295
Tillgångar (tkr)447 414442 435474 669
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)383 423375 853433 815
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)32 53939 24034 558
Långfristiga skulder (tkr)
Kortfristiga skulder (tkr)31 45227 3426 296
Skulder och eget kapital (tkr)447 414442 435474 669

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)100 000

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal95.8%98.2%95.8%
Soliditet85.7%85.0%91.4%
Kassalikviditet446.0%372.1%0.1%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.Lawton, Toby James.Mårtensson, Jonas Bertil.Nilsson, Katarina.Sandin, Eva Gunilla.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

49 år

Koncernstruktur Rundviksverken AB

Rundviksverken AB ingår i en koncern med 46 bolag. Moderbolag är Scaninge Holding AB och koncernmoderbolag är Svenska Cellulosa AB SCA. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2020-12.

Karta

Ingen information

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva industriell och kommersiell rörelse företrädesvis omfattande skogsbruk, äga och förvalta fast och lös egendom ävensom utöva därmed förenlig verksamhet.

  • 2101 - Skogsförvaltning