facebook_pixelSca Shipping AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Sca Shipping AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva kvalificerad rederiverksamhet samt utöva därmed förenlig verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Ingen information

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-1-1
Resultat efter finansnetto (tkr)-1-2
Årets resultat (tkr)-1-2
Summa tillgångar (tkr)120 657653655
Antal anställda

Årsredovisningar Sca Shipping AB

Bolagets ägare

har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

556694-6462
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-1-1
Resultat efter finansnetto (tkr)-1-2
Årets resultat (tkr)-1-2

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)88 600
Omsättningstillgångar (tkr)32 057653655
Tillgångar (tkr)120 657653655
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)20 657654655
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)
Kortfristiga skulder (tkr)100 000
Skulder och eget kapital (tkr)120 657653655

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal0.0%0.0%0.0%
Soliditet17.1%100.2%100.0%
Kassalikviditet29.4%0.0%0.0%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.Haraldsson, Nils-Johan Harald.Larsson, Ulf Örjan.Nilsson, Katarina.Nordlander, Mats Ivan.Svensson, Björn Otto Magnus.Westin, Nils Per Anders.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

55 år

Koncernstruktur Sca Shipping AB

Sca Shipping AB ingår i en koncern med 46 bolag. Moderbolag är SCA Logistics AB och koncernmoderbolag är Svenska Cellulosa AB SCA. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2020-12.

Karta

Ingen information

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva kvalificerad rederiverksamhet samt utöva därmed förenlig verksamhet.

  • 50201 - Reguljär sjötrafik över hav och kust av gods