facebook_pixelSkellefteå Stadshus AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Skellefteå Stadshus AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Aktiebolaget ska äga och förvalta aktier i aktiebolag som Skellefteå kommun använder för sin verksamhet. Syftet med verksamheten är att som moderbolag i Skellefteå kommuns bolagskoncern effektivisera den politiska styrningen och samordningen av kommunens olika bolag. Verksamheten ska bedrivas inom ramen för lokaliseringsprincipen enligt 2kap. 1§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8kap. 3§ kommunallagen. Aktiebolaget ska bereda kommunfullmäktige i Skellefteå kommun möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Ingen information

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)5 1653 7843 890
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-10 098-3 391-385
Resultat efter finansnetto (tkr)108 795139 58697 490
Årets resultat (tkr)112 629139 58697 490
Summa tillgångar (tkr)17 033 93816 842 75716 050 646
Antal anställda

Årsredovisningar Skellefteå Stadshus AB

Bolagets ägare

har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

556094-5064
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)5 1653 7843 890
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-10 098-3 391-385
Resultat efter finansnetto (tkr)108 795139 58697 490
Årets resultat (tkr)112 629139 58697 490

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)17 008 77216 840 86216 049 911
Omsättningstillgångar (tkr)25 1661 895735
Tillgångar (tkr)17 033 93816 842 75716 050 646
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)9 984 0319 990 2029 993 122
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)5 903 5455 550 9314 800 000
Kortfristiga skulder (tkr)1 146 3621 301 6241 257 524
Skulder och eget kapital (tkr)17 033 93816 842 75716 050 646

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)80 316118 800142 506

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal-195.5%-89.6%-9.9%
Soliditet58.6%59.3%62.3%
Kassalikviditet2.2%0.1%0.1%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas var för sig av.Burman, Kurt Lorents.Sundin Jonsson, Ulla Kristina.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

53 år

Karta

Ingen information

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Aktiebolaget ska äga och förvalta aktier i aktiebolag som Skellefteå kommun använder för sin verksamhet. Syftet med verksamheten är att som moderbolag i Skellefteå kommuns bolagskoncern effektivisera den politiska styrningen och samordningen av kommunens olika bolag. Verksamheten ska bedrivas inom ramen för lokaliseringsprincipen enligt 2kap. 1§ kommunallagen och självkostnadsprincipen enligt 8kap. 3§ kommunallagen. Aktiebolaget ska bereda kommunfullmäktige i Skellefteå kommun möjlighet att ta ställning innan beslut fattas i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

  • 64202 - Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner