facebook_pixelSorselebo AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Sorselebo AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolagets uppgift är att förvärva, äga, uthyra, förvalta och försälja hyresbostäder inom Sorsele kommun, samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Sorsele kommun. Verksamheten ska bedrivas enlig affärsmässiga principer. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Sorseles kommun.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)8 5688 3909 602
Rörelseresultat, EBIT (tkr)373141-1 380
Resultat efter finansnetto (tkr)64-85-1 678
Årets resultat (tkr)64-85-1 678
Summa tillgångar (tkr)22 72423 06723 845
Antal anställda

Bolagets ägare

Sorselebo AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Sorselebo AB
556629-9664
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)8 5688 3909 602
Rörelseresultat, EBIT (tkr)373141-1 380
Resultat efter finansnetto (tkr)64-85-1 678
Årets resultat (tkr)64-85-1 678

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)15 92216 53616 982
Omsättningstillgångar (tkr)6 8036 5316 863
Tillgångar (tkr)22 72423 06723 845
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)1 5321 4671 553
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)18 55018 85019 150
Kortfristiga skulder (tkr)2 6422 7493 143
Skulder och eget kapital (tkr)22 72423 06723 845

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal4.3%1.7%-14.4%
Soliditet6.7%6.4%6.5%
Kassalikviditet257.5%237.6%218.4%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas var för sig av.Eklund, Jeanette Marie Elisabeth.Karlsson, Leif Olov Mattias.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

56 år

Koncernstruktur Sorselebo AB

Sorselebo AB ingår i en koncern med 3 bolag. Koncernmoderbolag är Sorsele Kommun. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-12.

Karta

Burevägen 4, 924 31 Sorsele

Karta och andra adresser

Burevägen 4, 924 31 Sorsele

Sorselebo AB har verksamhet på Burevägen 4, Sorsele. 

Sorselebo AB har 1 annan verksamhet i Sverige. Det som ligger närmast Sorseleskontoret är Sorselebo AB i Sorsele.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolagets uppgift är att förvärva, äga, uthyra, förvalta och försälja hyresbostäder inom Sorsele kommun, samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Sorsele kommun. Verksamheten ska bedrivas enlig affärsmässiga principer. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Sorseles kommun.

  • 68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder