facebook_pixelSveaskog Förvaltnings AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Sveaskog Förvaltnings AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, däribland aktier och andelar i andra företag, direkt eller indirekt driva industriell rörelse, företrädesvis skogsbruk och skogsindustri, samt bedriva produktion och marknadsföring av skogsodlingsmaterial och utföra tjänster inom skogsskötselområdet, ävensom utöva annan därmed förenlig verksamhet.

Information

 • Organisationsnummer:

  556016-9020
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Sveaskog AB
 • VD:

  Per Anders Rune Matses
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

  Registrerad
 • Moms:

  Registrerad (SE556016902001)
Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)7 379 0007 271 0006 664 000
Rörelseresultat, EBIT (tkr)1 677 0001 652 0001 629 000
Resultat efter finansnetto (tkr)2 018 0001 886 0001 834 000
Årets resultat (tkr)1 343 0001 248 0001 123 000
Summa tillgångar (tkr)33 720 00032 473 00031 592 000
Antal anställda773806816

Årsredovisningar Sveaskog Förvaltnings AB

Bolagets ägare

Laxens Hus har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Laxens Hus
556016-9020
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)7 379 0007 271 0006 664 000
Rörelseresultat, EBIT (tkr)1 677 0001 652 0001 629 000
Resultat efter finansnetto (tkr)2 018 0001 886 0001 834 000
Årets resultat (tkr)1 343 0001 248 0001 123 000

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)17 747 00017 457 00017 343 000
Omsättningstillgångar (tkr)15 973 00015 016 00014 249 000
Tillgångar (tkr)33 720 00032 473 00031 592 000
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)22 839 00021 496 00020 248 000
Obeskattade reserver (tkr)2 533 0002 485 0002 082 000
Avsättningar (tkr)3 946 0003 920 0004 115 000
Långfristiga skulder (tkr)1 205 0001 707 0001 409 000
Kortfristiga skulder (tkr)3 197 0002 865 0003 738 000
Skulder och eget kapital (tkr)33 720 00032 473 00031 592 000

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)18 5147 0007 000
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)354 486362 000369 000
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)189 000194 000198 000
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda773806816
Omsättning per anställd (tkr)9 5469 0218 167
Personalkostnader per anställd (tkr)727699703
Vinstmarginal22.7%22.7%24.4%
Soliditet73.1%71.7%68.8%
Kassalikviditet486.1%508.6%369.7%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas av en av.Färnstrand, Eva Margareta.Matses, Per Anders Rune.i förening med en av.Berglund, Marie Louise.Kuylenstierna, Johan Lennart.Lindberg Göransson, Kerstin Marita.Ljungqvist, Leif-Johan Patrik.Wird, Sven Arne.Firman tecknas i förening av.Färnstrand, Eva Margareta.Matses, Per Anders Rune.Firman tecknas av en av.Färnstrand, Eva Margareta.Matses, Per Anders Rune.i förening med en av.Ferenius, Anna Kristina.Jakobsson, Nils Jan Anders.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.Styrelsen ska bestå av 7 styrelseledamöter och 0.styrelsesuppleanter..

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

58 år

Koncernstruktur Sveaskog Förvaltnings AB

Sveaskog Förvaltnings AB ingår i en koncern med 6 bolag. Koncernmoderbolag är Sveaskog AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-12.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom, däribland aktier och andelar i andra företag, direkt eller indirekt driva industriell rörelse, företrädesvis skogsbruk och skogsindustri, samt bedriva produktion och marknadsföring av skogsodlingsmaterial och utföra tjänster inom skogsskötselområdet, ävensom utöva annan därmed förenlig verksamhet.

 • 2200 - Drivning
 • 2109 - Övrig skoglig verksamhet
 • 2102 - Skogsskötsel
 • 2101 - Skogsförvaltning
 • 3120 - Sötvattensfiske