Företagsinformation för
Tele2 AB

Org.nr. 556410-8917

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall i första hand ha till syfte att bedreda vinst åt aktieägarna. Bolaget skall därutöver ha till föremål för sin verksamhet att bedriva förmedling och tillhandahållande av tjänster och teknisk kompetens, bedriva sändning och överföring av radio- och TV program, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare ha till föremål för sin verksamhet att bedriva sändninga och överföring av radiovågsburen och kabelburen telefoni, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även kunna äga och förvalta fast egendom ävensom aktier och annan lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget har rätt att ställa borgen eller annan säkerhet för förbindelser ingångna avv annant företag inom samma koncern.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor
 • Organisationsnummer:

  556410-8917
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • VD:

  Allison Kirkby
 • Bolaget registrerat:

  1990-11-26
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2015-12

 • Anställda:

  7
 • Omsättning (TKR):

  53 000
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  -231 000
 • Årets resultat (TKR):

  -175 000
 • Summa tillgångar (TKR):

  19 657 000
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  25 000
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  29 000

4 företagssidor på hitta

* Föregående år

 
CFO, ekonomichef eller kreditchef?

Titeln är inte det viktiga, utan hur du ser på ditt företags ekonomiska förväntningar 2017. Var med i vår undersökning, så bjuder vi dig på lunch.

intrum justitia

Befattningshavare Tele2 AB

Exekutiva befattningar

 • Allison Kirkby, Extern VD
  49 år

Styrelsemedlemmar Tele2 AB

 • Michael William John Parton, Styrelseledamot, Styrelseordförande
  62 år
 • Anna Sofia Arhall Bergendorff, Styrelseledamot
  47 år
 • Clara Maria Sophia Nusteling, Styrelseledamot
  50 år
 • Cynthia Alison Gordon, Styrelseledamot
  54 år
 • Eamonn Francis O'hare, Styrelseledamot
  53 år
 • Georgi Martin Ganev, Styrelseledamot
  40 år, Hägersten
  Visa nätverk
 • Irina Hemmers, Styrelseledamot
  44 år
 • Lorenzo Grabau, Styrelseledamot
  51 år

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Arhall Bergendorff, Anna Sofia
Ganev, Georgi Martin
Gordon, Cynthia Alison
Grabau, Lorenzo
Hemmers, Irina
Kirkby, Allison
Nordmark, Per Lars
Nusteling, Clara Maria Sophia
O'Hare, Eamonn Francis
Parton, Michael William John
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

1 kvinna | 1 man
6 okända

Bokslut Tele2 AB

600 000
0
Resultaträkning (TKR) 2015-12 2014-12
Omsättning 53 000 55 000
Rörelseresultat, EBIT -68 000 -67 000
Resultat efter finansnetto -231 000 597 000
Årets resultat -175 000 969 000
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 13 667 000 13 619 000
Omsättningstillgångar 5 990 000 10 410 000
Tillgångar 19 657 000 24 029 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 895 000 17 623 000
Obeskattade reserver 0 0
Avsättningar (TKR) 0 0
Långfristiga skulder 4 204 000 4 305 000
Kortfristiga skulder 4 558 000 2 101 000
Skulder och eget kapital 19 657 000 24 029 000
Löner och utdelning (TKR) 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 25 000 27 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 29 000 30 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 22 000 26 000
Utdelning till aktieägare 5 345 792 6 618 986
Nyckeltal 2015-12 2014-12
Antal anställda 7 7
Omsättning per anställd (TKR) 7 571 7 857
Personalkostnader per anställd (TKR) 10 857 11 857
Vinstmarginal -128,30% -121,82%
Soliditet 55,43% 73,34%
Kassalikviditet 131,42% 495,48%

Årsredovisningar Tele2 AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Tele2 AB