Företagsinformation för
Tele2 Sverige AB

Org.nr. 556267-5164

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att utveckla, konstruera, försälja, uthyra, installera, distribuera, producera utrustning och tjänster för nationell och internationell tele- och datakommunikation. Bolaget skall vidare ha till föremål för sin verksamhet att driva, direkt eller genom helt eller delvis ägda dotterbolag, IP-TV, kabel-TV, inklusive SMATV-system, och interaktiva tjänster. Bolaget skall därutöver kunna tillhandahålla betaltjänster enlig lagen (2010:751) om betaltjänster. Bolaget skall även kunna äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt att också i övrigt driva med ovan angivna områden förenliga verksamheter.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 61200 - Trådlös telekommunikation
 • 61100 - Trådbunden telekommunikation
 • 47420 - Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning
 • 61900 - Annan telekommunikation
 • Organisationsnummer:

  556267-5164
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Tele2 Holding AB
 • VD:

  Samuel Per Anders Skott
 • Bolaget registrerat:

  1986-01-29
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2015-12

 • Anställda:

  1 891
 • Omsättning (TKR):

  13 028 866
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  4 295 136
 • Årets resultat (TKR):

  4 292 213
 • Summa tillgångar (TKR):

  55 495 251
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  4 495
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  1 111 367

36 företagssidor på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Tele2 Sverige AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Tele2 Sverige AB

 • Allison Kirkby, Styrelseledamot, Styrelseordförande
  49 år
 • Per Lars Nordmark, Styrelseledamot
  50 år
 • Stefan Backman, Styrelseledamot
  42 år, Stocksund
  Visa nätverk

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna
Firman tecknas av en av
ledamöterna
i förening med
Skott, Samuel Per Anders
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

0 kvinnor | 2 män
1 okänd

Bokslut Tele2 Sverige AB

30 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Omsättning 13 028 866 13 104 865 13 063 844
Rörelseresultat, EBIT 2 641 867 2 185 388 1 995 952
Resultat efter finansnetto 4 295 136 21 434 056 332 122
Årets resultat 4 292 213 20 930 767 756 047
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2015-12 2014-12 2013-12
Anläggningstillgångar 51 284 770 52 509 127 52 388 100
Omsättningstillgångar 4 210 481 5 577 639 5 110 638
Tillgångar 55 495 251 58 086 766 57 498 738
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 904 436 24 580 639 3 796 768
Obeskattade reserver 713 506 812 197 967 463
Avsättningar (TKR) 146 417 102 235 136 494
Långfristiga skulder 5 698 221 8 862 916 21 219 959
Kortfristiga skulder 20 032 671 23 728 779 31 378 054
Skulder och eget kapital 55 495 251 58 086 766 57 498 738
Löner och utdelning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 4 495 4 601 4 382
Varav tantiem till styrelse & VD 1 403 1 587 1 587
Löner till övriga anställda 1 111 367 986 724 937 434
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 533 391 488 196 476 710
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 1 891 1 600 1 644
Omsättning per anställd (TKR) 6 890 8 191 7 946
Personalkostnader per anställd (TKR) 873 926 864
Vinstmarginal 20,28% 16,68% 15,28%
Soliditet 53,01% 43,32% 7,81%
Kassalikviditet 18,70% 22,42% 15,55%

Årsredovisningar Tele2 Sverige AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Tele2 Sverige AB