Företagsinformation för
Tele2 Sverige AB

Org.nr. 556267-5164

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att utveckla, konstruera, försälja, uthyra, installera, distribuera, producera utrustning och tjänster för nationell och internationell tele- och datakommunikation. Bolaget skall vidare ha till föremål för sin verksamhet att driva, direkt eller genom helt eller delvis ägda dotterbolag, IP-TV, kabel-TV, inklusive SMATV-system, och interaktiva tjänster. Bolaget skall därutöver kunna tillhandahålla betaltjänster enlig lagen (2010:751) om betaltjänster. Bolaget skall även kunna äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt att också i övrigt driva med ovan angivna områden förenliga verksamheter.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 61200 - Trådlös telekommunikation
 • 61100 - Trådbunden telekommunikation
 • 47420 - Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning
 • 61900 - Annan telekommunikation
 • Organisationsnummer:

  556267-5164
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Tele2 Holding AB
 • VD:

  Samuel Per Anders Skott
 • Bolaget registrerat:

  1986-01-29
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda:

  1 999
 • Omsättning (TKR):

  12 510 361
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  2 499 230
 • Årets resultat (TKR):

  2 275 841
 • Summa tillgångar (TKR):

  60 053 578
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  7 648
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  1 252 625

42 företagssidor på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Tele2 Sverige AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Tele2 Sverige AB

 • Allison Kirkby, Styrelseledamot, Styrelseordförande
  50 år
 • Per Lars Nordmark, Styrelseledamot
  50 år
 • Stefan Backman, Styrelseledamot
  42 år, Stocksund
  Visa nätverk

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna
Firman tecknas av en av
ledamöterna
i förening med
Skott, Samuel Per Anders
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

0 kvinnor | 2 män
1 okänd

Bokslut Tele2 Sverige AB

30 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Omsättning 12 510 361 13 028 866 13 104 865
Rörelseresultat, EBIT 2 051 132 2 641 867 2 185 388
Resultat efter finansnetto 2 499 230 4 295 136 21 434 056
Årets resultat 2 275 841 4 292 213 20 930 767
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 48 624 813 51 284 770 52 509 127
Omsättningstillgångar 11 428 765 4 210 481 5 577 639
Tillgångar 60 053 578 55 495 251 58 086 766
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 168 407 28 904 436 24 580 639
Obeskattade reserver 952 670 713 506 812 197
Avsättningar (TKR) 244 012 146 417 102 235
Långfristiga skulder 6 097 574 5 698 221 8 862 916
Kortfristiga skulder 21 590 915 20 032 671 23 728 779
Skulder och eget kapital 60 053 578 55 495 251 58 086 766
Löner och utdelning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 7 648 4 495 4 601
Varav tantiem till styrelse & VD 1 514 1 403 1 587
Löner till övriga anställda 1 252 625 1 111 367 986 724
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 588 435 533 391 488 196
Utdelning till aktieägare 7 000 000 0 0
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 1 999 1 891 1 600
Omsättning per anställd (TKR) 6 258 6 890 8 191
Personalkostnader per anställd (TKR) 926 873 926
Vinstmarginal 16,40% 20,28% 16,68%
Soliditet 53,04% 53,01% 43,32%
Kassalikviditet 51,60% 18,70% 22,42%

Årsredovisningar Tele2 Sverige AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Tele2 Sverige AB