facebook_pixelTelge (i Södertälje) AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Telge (i Södertälje) AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget är moderbolag i en koncern som består av flera dotterbolag. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, inom Södertälje kommun, äga och förvalta aktier i aktiebolag som Södertälje kommun använder för sin verksamhet. Bolaget har vidare till föremål att till de bolag som ägs av bolaget tillhandahålla administrativa tjänster. Ändamålet med bolaget är att bedriva aktivt ledarskap av Södertälje kommuns bolag med utgångspunkt i kommunfullmäktiges ägardirektiv, mål och budget och andra styrande inriktningsdokument. Bolaget ska förvalta kommunens dotterbolag med krav på effektivitet, god ekonomisk avkastning och uppfyllelse av de mål som ägaren ålägger bolagen. Bolaget ska vara en effektiv organisation för ledning, uppföljning, utveckling och förvaltning av kommunens bolag. Det innefattar en central funktion för stöttande och styrande processer för bolagen. De olika bolagen ska därigenom ges bättre förutsättningar att utveckla sina kärnaffärer i syfte att skapa långsiktigt värde för Södertäljes medborgare. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika och förbud att lämna stöd åt enskild, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av lös egendom. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Södertälje Kommuns Förvaltning AB.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)115 248100 42091 810
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-44 105-50 811-45 328
Resultat efter finansnetto (tkr)87 37352 25260 130
Årets resultat (tkr)121 40393 26597 079
Summa tillgångar (tkr)2 075 0332 108 2772 099 554
Antal anställda676764

Årsredovisningar Telge (i Södertälje) AB

Bolagets ägare

Telge har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Telge
556307-6867
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)115 248100 42091 810
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-44 105-50 811-45 328
Resultat efter finansnetto (tkr)87 37352 25260 130
Årets resultat (tkr)121 40393 26597 079

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)1 878 3241 879 9441 877 524
Omsättningstillgångar (tkr)196 709228 333222 030
Tillgångar (tkr)2 075 0332 108 2772 099 554
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)1 292 9711 171 5691 078 304
Obeskattade reserver (tkr)1281 1622 172
Avsättningar (tkr)36 12234 73134 783
Långfristiga skulder (tkr)135 944244 831300 849
Kortfristiga skulder (tkr)609 868655 984683 446
Skulder och eget kapital (tkr)2 075 0332 108 2772 099 554

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)2 0881 9921 882
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)36 78834 98432 506
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)26 90019 86519 062
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda676764
Omsättning per anställd (tkr)1 7201 4991 435
Personalkostnader per anställd (tkr)982848835
Vinstmarginal-38.3%-50.6%-49.4%
Soliditet62.3%55.6%51.4%
Kassalikviditet32.3%34.8%32.5%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.Copovi Mena, Juan.Godner, Boel Cecilia.Rosenberg, Göran Alexander.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

52 år

Karta och andra adresser

Storgatan 42, 151 36 Södertälje

Karta och andra adresser

Storgatan 42, 151 36 Södertälje

Telge har verksamhet på Storgatan 42, Södertälje. 

Telge har 3 andra verksamheter i Sverige. Det som ligger närmast Södertäljeskontoret är Telge i Södertälje.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget är moderbolag i en koncern som består av flera dotterbolag. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, inom Södertälje kommun, äga och förvalta aktier i aktiebolag som Södertälje kommun använder för sin verksamhet. Bolaget har vidare till föremål att till de bolag som ägs av bolaget tillhandahålla administrativa tjänster. Ändamålet med bolaget är att bedriva aktivt ledarskap av Södertälje kommuns bolag med utgångspunkt i kommunfullmäktiges ägardirektiv, mål och budget och andra styrande inriktningsdokument. Bolaget ska förvalta kommunens dotterbolag med krav på effektivitet, god ekonomisk avkastning och uppfyllelse av de mål som ägaren ålägger bolagen. Bolaget ska vara en effektiv organisation för ledning, uppföljning, utveckling och förvaltning av kommunens bolag. Det innefattar en central funktion för stöttande och styrande processer för bolagen. De olika bolagen ska därigenom ges bättre förutsättningar att utveckla sina kärnaffärer i syfte att skapa långsiktigt värde för Södertäljes medborgare. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika och förbud att lämna stöd åt enskild, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen är dock inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av lös egendom. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla moderbolaget Södertälje Kommuns Förvaltning AB.

  • 70100 - Verksamheter som utövas av huvudkontor