Telefonnummer, personer, företag och platser

Företagsinformation för
Uddevalla Hamnterminal AB

Org.nr. 556064-2745

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom förvaltning av aktier eller andelar i företag, äga och förvalta Uddevalla hamns anläggningar, bedriva stuveri-, terminal- och annan hamnverksamhet samt bedriva speditions- och klareringsverksamhet, jämte därmed förenlig verksamhet, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren'/i ägarens ställe. Bolagets syfte är att förvalta och utveckla Uddevalla hamn och dess anläggningar, utföra Uddevalla kommuns hamn- och terminalverksamhet samt främja god infrastruktur och god logistik i Uddevalla hamn. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och försäljning av fast eller lös egendom och annan förvaltning av egendom. I övrigt ska bolaget i sin verksamhet följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 52241 - Hamngodshantering
 • 52220 - Stödtjänster till sjötransport
 • Organisationsnummer

  :
  556064-2745
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • Moderbolag

  :
  Uddevalla Utvecklings AB
 • VD

  :
  Ulf Stenberg
 • Bolaget registrerat

  :
  1972-01-01
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2018-12

 • Anställda

  :
  85
 • Omsättning

  (TKR):
  133 649
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  16 631
 • Årets resultat

  (TKR):
  2 354
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  129 531
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  1 182
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  34 472
Visa fler år

1 företagssida på hitta

Visa större karta


Nyckeltal & bokslut Uddevalla Hamnterminal AB

2018-12
2017-12
2016-12
200 000
0
Resultaträkning (TKR) 2018-12 2017-12 2016-12
Omsättning 133 649 109 672 95 379
Rörelseresultat, EBIT 17 461 12 696 8 677
Resultat efter finansnetto 16 631 11 908 7 780
Årets resultat 2 354 -132 1 614
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2018-12 2017-12 2016-12
Anläggningstillgångar 105 270 97 333 94 313
Omsättningstillgångar 24 261 21 995 18 833
Tillgångar 129 531 119 328 113 146
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 68 244 57 675 47 997
Obeskattade reserver 8 491 5 509 6 170
Avsättningar (TKR) 196 224 230
Långfristiga skulder 27 501 28 673 34 945
Kortfristiga skulder 25 099 27 247 23 804
Skulder och eget kapital 129 531 119 328 113 146
Löner och utdelningar (TKR) 2018-12 2017-12 2016-12
Löner till styrelse & VD 1 182 1 160 1 137
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 34 472 30 800 28 956
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 15 442 14 163 13 386
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 85 80 75
Omsättning per anställd (TKR) 1 572 1 371 1 272
Personalkostnader per anställd (TKR) 601 577 580
Vinstmarginal 13,06% 11,58% 9,10%
Soliditet 57,41% 51,66% 46,35%
Kassalikviditet 96,66% 80,72% 79,12%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2018-12 2017-12 2016-12

Befattningshavare Uddevalla Hamnterminal AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Uddevalla Hamnterminal AB

Tillsynsbefattningar