Företagsinformation för
Västtrafik AB

Org.nr. 556558-5873

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att i Västra Götalands län tillhandahålla alla typer av kollektivtrafik inklusive fartygstrafik samt övriga persontransporttjänster som kommuner och landsting ska svara för samt att fullgöra uppgifter som har anknytning härtill. Bolagets syfte är att för Västra Götalands läns landsting fullgöra uppgifter med anledning av landstingets roll som regional kollektivtrafikmyndighet. Härmed avses att från landstinget få befogenheten att upphandla samt ingå avtal om allmän trafik med kollektivtrafikföretag. Ändamålet med bolaget omfattar även upphandling och tillhandahållande av övriga personaltransporttjänster som kommuner och landsting ska svara för samt att i övrigt fullgöra uppgifter inom trafikområdet som överlämnas från landstinget.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 49319 - Övrig kollektivtrafik
 • Organisationsnummer

  :
  556558-5873
 • Bolagsform

  :
  Aktiebolag
 • Moderbolag

  :
  Västra Götalands Läns Landsting
 • VD

  :
  Lars Olov Backström
 • Bolaget registrerat

  :
  1998-08-27
 • F-skatt

  :
 • Momsregistreringsnummer

  :

Nyckeltal 2017-12

 • Anställda

  :
  370
 • Omsättning

  (TKR):
  8 920 486
 • Resultat efter finansnetto

  (TKR):
  8 613
 • Årets resultat

  (TKR):
  0
 • Summa tillgångar

  (TKR):
  6 049 867
 • Löner till styrelse & VD

  (TKR):
  2 700
 • Löner till övriga anställda

  (TKR):
  164 638
Visa fler år


Nyckeltal & bokslut Västtrafik AB

2017-12
2016-12
2015-12
9 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Omsättning 8 920 486 8 599 867 8 068 225
Rörelseresultat, EBIT 13 830 288 779 252 586
Resultat efter finansnetto 8 613 275 988 235 814
Årets resultat 0 0 0
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2017-12 2016-12 2015-12
Anläggningstillgångar 4 426 120 3 345 621 4 010 691
Omsättningstillgångar 1 623 747 1 632 750 554 422
Tillgångar 6 049 867 4 978 371 4 565 113
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 501 659 2 501 659 201 659
Obeskattade reserver 593 376 585 042 309 107
Avsättningar (TKR) 0 0 0
Långfristiga skulder 1 390 290 247 168 2 100 630
Kortfristiga skulder 1 564 542 1 644 502 1 953 717
Skulder och eget kapital 6 049 867 4 978 371 4 565 113
Löner och utdelningar (TKR) 2017-12 2016-12 2015-12
Löner till styrelse & VD 2 700 2 630 2 631
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 164 638 148 137 135 470
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 76 890 71 259 63 629
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 370 310 306
Omsättning per anställd (TKR) 24 109 27 742 26 367
Personalkostnader per anställd (TKR) 660 716 659
Vinstmarginal 0,16% 3,36% 3,13%
Soliditet 48,41% 58,71% 9,29%
Kassalikviditet 103,78% 99,29% 28,38%

Grafisk översikt av balans- & resultaträkning

För muspekaren över graferna för mer information.

2017-12 2016-12 2015-12

Befattningshavare Västtrafik AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Västtrafik AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Backström, Lars Olov
Bergström, Alex Ali
Holmin, Lars Olof
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

5 kvinnor | 13 män

Koncernstruktur Västtrafik AB

Västtrafik AB ingår i en koncern med 0 bolag. Koncernmoderbolag är Västra Götalands Läns Landsting. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2017-12.