facebook_pixelVäxjöbostäder AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Växjöbostäder AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag vars primära uppgift är att förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt. Bolaget skall även kunna förvärva, äga , bebygga och förvalta fastigheter med lokaler för handel, kontor, sport, idrot och kollektiva anordningar satm förvärva fastigheter för att uppföra grupphus, radhus eller kedjehus samt s.k ägarlägenheter för i första hand försäljning så länge verksamheten inte inkräktar på den primära uppgiften. Verksamheten ska bedrivas åt'ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Växjö kommuns kompetens. Bolaget skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Växjö kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)669 333642 469610 840
Rörelseresultat, EBIT (tkr)158 492160 507135 909
Resultat efter finansnetto (tkr)125 337125 616133 996
Årets resultat (tkr)129 062102 166113 321
Summa tillgångar (tkr)3 663 7493 702 1903 523 398
Antal anställda929289

Årsredovisningar Växjöbostäder AB

Bolagets ägare

Växjöbostäder AB - Hk har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)669 333642 469610 840
Rörelseresultat, EBIT (tkr)158 492160 507135 909
Resultat efter finansnetto (tkr)125 337125 616133 996
Årets resultat (tkr)129 062102 166113 321

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)3 593 6333 589 6783 379 061
Omsättningstillgångar (tkr)70 116112 512144 337
Tillgångar (tkr)3 663 7493 702 1903 523 398
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)1 898 1441 945 2781 911 912
Obeskattade reserver (tkr)11 42912 63512 615
Avsättningar (tkr)68 02074 19366 890
Långfristiga skulder (tkr)1 273 5001 173 5001 166 500
Kortfristiga skulder (tkr)412 656496 584365 481
Skulder och eget kapital (tkr)3 663 7493 702 1903 523 398

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)1 8321 4161 479
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)42 21140 71638 939
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)16 01518 81117 379
Utdelning till aktieägare (tkr)98 90098 90068 800

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda929289
Omsättning per anställd (tkr)7 2756 9836 863
Personalkostnader per anställd (tkr)653662649
Vinstmarginal23.7%25.0%22.3%
Soliditet52.0%52.8%54.5%
Kassalikviditet16.8%22.5%39.2%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas av en av.Jaramillo, Rene Gabriel.Sisic, Tajma.Wåhlin, Karl-Magnus.i förening med.Säterdal, Anna Maria.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

56 år

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget är ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag vars primära uppgift är att förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt. Bolaget skall även kunna förvärva, äga , bebygga och förvalta fastigheter med lokaler för handel, kontor, sport, idrot och kollektiva anordningar satm förvärva fastigheter för att uppföra grupphus, radhus eller kedjehus samt s.k ägarlägenheter för i första hand försäljning så länge verksamheten inte inkräktar på den primära uppgiften. Verksamheten ska bedrivas åt'ägaren/i ägarens ställe inom ramen för Växjö kommuns kompetens. Bolaget skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Växjö kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.

  • 68201 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
  • 81100 - Fastighetsrelaterade stödtjänster
  • 68203 - Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler