facebook_pixelVentotech AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Ventotech AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget skall utveckla lösningar för att kontrollera fukt i utrymmen, främst inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.

Information

Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)76454454
Rörelseresultat, EBIT (tkr)75441233
Resultat efter finansnetto (tkr)71437240
Årets resultat (tkr)19341187
Summa tillgångar (tkr)1 2721 298912
Antal anställda

Bolagets ägare

Ventotech AB har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

Ventotech AB
556699-5485
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)76454454
Rörelseresultat, EBIT (tkr)75441233
Resultat efter finansnetto (tkr)71437240
Årets resultat (tkr)19341187

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)5102
Omsättningstillgångar (tkr)1 2721 293810
Tillgångar (tkr)1 2721 298912
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)1 1971 178837
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)
Kortfristiga skulder (tkr)7512075
Skulder och eget kapital (tkr)1 2721 298912

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal98.7%97.1%51.3%
Soliditet94.1%90.8%91.8%
Kassalikviditet1696.0%1077.5%1080.0%

Befattningshavare

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen.Firman tecknas två i förening av.ledamöterna.externa firmatecknarna.Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firmanbeträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

48 år

Koncernstruktur Ventotech AB

Ventotech AB ingår i en koncern med 95 bolag. Moderbolag är Corroventa Avfuktning AB och koncernmoderbolag är Volati AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-12.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

Bolaget skall utveckla lösningar för att kontrollera fukt i utrymmen, främst inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.

  • 26510 - Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering