facebook_pixelVinne 10 AB - Företagsinformation | hitta.se
Hitta.se

Bolagsdata och årsredovisning för Vinne 10 AB

Org.nr.

Kopiera
Ladda ner årsredovisning gratis!

Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i fastighetsförvaltande bolag, tillhandahålla förvaltningstjänster och därmed förenlig verksamhet.

Information

 • Organisationsnummer:

  556195-9098
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  KF Fastigheter Syd AB
 • Bolaget registrerat:

  2011-06-10
 • F-skatt:

  Registrerad
 • Moms:

  Ej registrerad
Okänd kreditvärdighetVad betyder det här?

Kontaktuppgifter

Ingen information

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-1-1-22
Resultat efter finansnetto (tkr)-1-1-22
Årets resultat (tkr)-128 569-22
Summa tillgångar (tkr)35 37135 3736 805
Antal anställda

Bolagets ägare

har 1 ägare.

Största ägare

Beställ rapport

556195-9098
Beställ rapport med detaljerad information om ägarandelar och rösträtter i aktiebolag (se exempelrapport).

Bolagets redovisning

Resultaträkning (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Omsättning (tkr)
Rörelseresultat, EBIT (tkr)-1-1-22
Resultat efter finansnetto (tkr)-1-1-22
Årets resultat (tkr)-128 569-22

Balansräkning (TKR)

TILLGÅNGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Anläggningstillgångar (tkr)
Omsättningstillgångar (tkr)35 37135 3736 805
Tillgångar (tkr)35 37135 3736 805
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR2019-12*2018-12*2017-12*
Eget kapital (tkr)35 37235 3736 805
Obeskattade reserver (tkr)
Avsättningar (tkr)
Långfristiga skulder (tkr)
Kortfristiga skulder (tkr)
Skulder och eget kapital (tkr)35 37135 3736 805

Löner och utdelningar (TKR)

2019-12*2018-12*2017-12*
Löner till styrelse & VD (tkr)
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr)
Löner till övriga anställda (tkr)
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr)
Sociala kostnader (tkr)
Utdelning till aktieägare (tkr)

Nyckeltal

2019-12*2018-12*2017-12*
Antal anställda
Omsättning per anställd (tkr)
Personalkostnader per anställd (tkr)
Vinstmarginal0.0%0.0%0.0%
Soliditet100.0%100.0%100.0%
Kassalikviditet0.0%0.0%0.0%

Befattningshavare

Styrelsemedlemmar

Firmatecknare

Firman tecknas var för sig av.ledamoten.suppleanten.

Styrelser och befattningshavare

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

48 år

Koncernstruktur Vinne 10 AB

Vinne 10 AB ingår i en koncern med 81 bolag. Moderbolag är KF Fastigheter Syd AB och koncernmoderbolag är Kooperativa Förbundet ekonomisk förening. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2019-12.

Karta

Ingen information