Företagsinformation för
Volvo Lastvagnar AB

Org.nr. 556013-9700

Verksamhetsbeskrivning

Bolagets verksamhet skall avse att - självt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag - bedriva forskning och utveckling, inköp, tillverkning och marknadsföring av motorfordon, delar, tillbehör, reservdelar och tjänster därtill samt annan därmed förenlig rörelse. Bolaget skall även - självt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag - äga och förvalta immateriella rättigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 29102 - Tillverkning av lastbilar och andra tunga motorfordon
 • 29200 - "Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar"
 • 29320 - Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon
 • 45191 - Handel med lastbilar, bussar och specialfordon
 • 45310 - Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
 • Organisationsnummer:

  556013-9700
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Volvo, AB
 • VD:

  Claes Arne Karl Nilsson
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2016-12

 • Anställda:

  4 832
 • Omsättning (TKR):

  85 154 266
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  8 247 714
 • Årets resultat (TKR):

  -1 197 843
 • Summa tillgångar (TKR):

  44 765 897
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  6 778
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  2 677 313

2 företagssidor på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Volvo Lastvagnar AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Volvo Lastvagnar AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Alm, Jan Roger Ingvar
Aronsson, Lars Rune Jonny
Boyd, Martha Petrey
Carlsson, Per Olov Mikael
Engström, Gustaf Magnus
Lundstedt, Martin
Mellquist, Ingrid Helene
Nilsson, Claes Arne Karl
Renard, Kerstin Maria
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

1 kvinna | 2 män

Bokslut Volvo Lastvagnar AB

90 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Omsättning 85 154 266 79 333 694 54 840 230
Rörelseresultat, EBIT 8 269 641 11 185 193 1 493 337
Resultat efter finansnetto 8 247 714 11 083 730 1 497 513
Årets resultat -1 197 843 1 884 574 -1 292 211
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2016-12 2015-12 2014-12
Anläggningstillgångar 13 952 645 14 497 816 15 871 017
Omsättningstillgångar 30 813 252 33 880 282 19 663 658
Tillgångar 44 765 897 48 378 098 35 534 675
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 415 375 9 606 898 7 706 584
Obeskattade reserver 2 364 098 2 361 855 2 617 747
Avsättningar (TKR) 2 645 299 5 581 097 5 166 501
Långfristiga skulder 3 351 344 2 856 541 2 750 379
Kortfristiga skulder 27 989 781 27 971 707 17 293 464
Skulder och eget kapital 44 765 897 48 378 098 35 534 675
Löner och utdelning (TKR) 2016-12 2015-12 2014-12
Löner till styrelse & VD 6 778 9 032 10 839
Varav tantiem till styrelse & VD 1 756 3 668 5 532
Löner till övriga anställda 2 677 313 2 844 847 2 914 574
Varav resultatlön till övriga anställda 39 940 51 877 0
Sociala kostnader 1 362 438 1 386 969 1 718 252
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2016-12 2015-12 2014-12
Antal anställda 4 832 5 064 5 608
Omsättning per anställd (TKR) 17 623 15 666 9 779
Personalkostnader per anställd (TKR) 846 848 829
Vinstmarginal 9,71% 14,10% 2,72%
Soliditet 22,60% 23,37% 26,99%
Kassalikviditet 104,31% 114,93% 104,97%

Årsredovisningar Volvo Lastvagnar AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Volvo Lastvagnar AB