Företagsinformation för
Volvo Lastvagnar AB

Org.nr. 556013-9700

Verksamhetsbeskrivning

Bolagets verksamhet skall avse att - självt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag - bedriva forskning och utveckling, inköp, tillverkning och marknadsföring av motorfordon, delar, tillbehör, reservdelar och tjänster därtill samt annan därmed förenlig rörelse. Bolaget skall även - självt eller genom innehav av aktier eller andelar i andra företag - äga och förvalta immateriella rättigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Svensk Näringsgrensindelning - SNI

 • 29102 - Tillverkning av lastbilar och andra tunga motorfordon
 • 29200 - "Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar"
 • 29320 - Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon
 • 45191 - Handel med lastbilar, bussar och specialfordon
 • 45310 - Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
 • Organisationsnummer:

  556013-9700
 • Bolagsform:

  Aktiebolag
 • Moderbolag:

  Volvo, AB
 • VD:

  Claes Arne Karl Nilsson
 • Bolaget registrerat:

  1972-01-01
 • F-skatt:

 • Momsregistreringsnummer:

Nyckeltal 2015-12

 • Anställda:

  5 064
 • Omsättning (TKR):

  79 333 694
 • Resultat efter finansnetto (TKR):

  11 083 730
 • Årets resultat (TKR):

  1 884 574
 • Summa tillgångar (TKR):

  48 378 098
 • Löner till styrelse & VD (TKR):

  9 032
 • Löner till övriga anställda (TKR):

  2 844 847

3 företagssidor på hitta

* Föregående år

Befattningshavare Volvo Lastvagnar AB

Exekutiva befattningar

Styrelsemedlemmar Volvo Lastvagnar AB

Tillsynsbefattningar

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Alm, Jan Roger Ingvar
Aronsson, Lars Rune Jonny
Boyd, Martha Petrey
Carlsson, Per Olov Mikael
Engström, Gustaf Magnus
Lundstedt, Martin
Mellquist, Ingrid Helene
Nilsson, Claes Arne Karl
Renard, Kerstin Maria
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Styrelsens nätverkskopplingar

Könsfördelning & medelålder i styrelsen

1 kvinna | 2 män

Bokslut Volvo Lastvagnar AB

80 000 000
0
Resultaträkning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Omsättning 79 333 694 54 840 230 52 577 336
Rörelseresultat, EBIT 11 185 193 1 493 337 3 016 963
Resultat efter finansnetto 11 083 730 1 497 513 3 100 255
Årets resultat 1 884 574 -1 292 211 -552 185
Balansräkning (TKR) Tillgångar 2015-12 2014-12 2013-12
Anläggningstillgångar 14 497 816 15 871 017 12 940 528
Omsättningstillgångar 33 880 282 19 663 658 17 980 541
Tillgångar 48 378 098 35 534 675 30 921 069
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 606 898 7 706 584 9 137 610
Obeskattade reserver 2 361 855 2 617 747 2 291 409
Avsättningar (TKR) 5 581 097 5 166 501 3 512 816
Långfristiga skulder 2 856 541 2 750 379 107 788
Kortfristiga skulder 27 971 707 17 293 464 15 871 446
Skulder och eget kapital 48 378 098 35 534 675 30 921 069
Löner och utdelning (TKR) 2015-12 2014-12 2013-12
Löner till styrelse & VD 9 032 10 839 6 197
Varav tantiem till styrelse & VD 3 668 5 532 1 220
Löner till övriga anställda 2 844 847 2 914 574 2 904 995
Varav resultatlön till övriga anställda 51 877 0 0
Sociala kostnader 1 386 969 1 718 252 1 555 477
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Nyckeltal 2015-12 2014-12 2013-12
Antal anställda 5 064 5 608 5 840
Omsättning per anställd (TKR) 15 666 9 779 9 003
Personalkostnader per anställd (TKR) 848 829 765
Vinstmarginal 14,10% 2,72% 5,74%
Soliditet 23,37% 26,99% 34,89%
Kassalikviditet 114,93% 104,97% 100,23%

Årsredovisningar Volvo Lastvagnar AB

Ladda ner gratis årsredovisningar på hitta.se

Koncernstruktur Volvo Lastvagnar AB