Hitta.se

Om Livsstilskartan

Livsstilskartan är en tjänst för dig som vill veta mer om ”livsstilen” i ett visst område i Sverige. Livsstil är ett brett begrepp men vi har tagit oss friheten att samla tillgänglig information som vi tycker på ett bra sätt sammanfattar ”hur livet levs” i olika delar av Sverige.

Livsstilsprofilen bygger i grunden på data från MOSAIC™ LIVSSTILAR som är uppbyggt av en kombination av publika datakällor från myndigheter såsom SCB, Skatteverket, Transportstyrelsen och Valmyndigheten. Datat levereras av InsightOne Nordic AB.

OBS!

Ingen information som visas i livsstilskartan är individinformation utan bygger på statistiska schablonfördelningar på geografiska områden om 100x100 meter eller mer. Viktigt att tänka på är att dessa områden inte alltid sammanfaller med den illustrerande cirkeln i kartan, utan hämtar data från närmsta beräkningsyta. Av integritetsskäl visas ej beräkningsytan på kartan. För att säkerställa att tjänsten inte röjer personuppgifter tillämpas dessutom fördelningen från en grövre geografisk nivå om för få individer bor i ett enskilt område. Därmed har exempelvis inzoomning på ett enskilt hus ingen praktisk betydelse, då det är data från närmsta beräkningsyta som visas.

Av samma anledning kan det vara värt att flytta runt den illustrerade cirkeln på kartan om du inte känner igen dig i beskrivningen av ex. livsstilsprofil, bil-ägande etc.

Vi har gjort vårt yttersta för att försäkra oss om att informationen i Livsstilskartan är så korrekt som möjligt och kommer löpande se över kvaliteten i sifforna.

Så tolkar du graferna

Livsstilsprofil
Hur ser den vanligaste familjekonstellationen och åldersfördelningen ut i området och vad intresserar man sig för? Beskriver en storleksbaserad rangordning av de mest utmärkande intressen som den dominerande livsstilsprofilen i området uppvisar.
Medelinkomst
Vad är medelinkomsten i området? Här används beskattningsbar förvärvsinkomst, siffrorna gäller för 16-99-åringar oavsett sysselsättning.
Snittbelåning
Hur stort är det genomsnittliga lånet i området? Schablonberäknad storlek på skulden utifrån ränteavdrag.
Bilmärken
Vilka tre bilmärken, av de 25 vanligast förekommande bilmärkena i Sverige, är vanligast förekommande bland de privatägda bilarna i området?
Utsläppsdata
Hur mycket CO2-utsläpp står man för? Schablonberäkning utifrån privatägda personbilar i området och deras utsläppsnivåer i CO2/km.
Valresultat
Hur röstade man i senaste valet? Valresultatet från 2014 års riksdagsval gäller för det valdistrikt där den sökta adressen finns. Den minsta geografiska enheten vid val är ett valdistrikt, och ett sådant har normalt storleken 1000- 2000 personer. Det är alltså många grannar som är med i statistiken, inte bara fem personer, eller de inom den röda träffcirkeln. Den enskildas valhemlighet är inte på något sätt i fara.

Livsstilsdata

Den livsstilsrelaterade informationen på sajten kommer från Mosaic Livsstilar. Mosaic-modellen uppstod som ett forskningsprojekt i England för över 30 år sedan och har sen utvecklats till en produkt som används av både privata och offentliga företag och organisationer i ett 30-tal länder. Ofta används Mosaic i syften som att lära känna sin kundbas eller att förstå de gemensamma drivkrafterna hos en större mängd kunder som uppvisar samma beteende. Globalt är 2 miljarder konsumenter klassificerade. Mosaic bygger på att människor har en tendens att bo där människor ur många aspekter är ganska lika dem själva.

Livsstilstyperna i svenska versionen av Mosaic är framtagna ur en stor mängd publika datakällor som tillsammans pekar ut Mosaictypstillhörigheten . Det finns ingen enskild avgörande faktor som styr typtillhörigheten, det är det sammantagna värdet som ger typen. Denna typ är sen illustrerad med undersökningsdata från Orvesto Konsument för att levandegöra persona-typer. Även om någon med en viss klassificering inte tycker att det är kul med exempelvis utförsåkning så är det ett intresse som är vanligt hos folk med liknande förutsättningar i övrigt.

På Hittas sajt publiceras datan som uppsamlad på ett större område som i sin tur kan ha olika livsstilar men eftersom människor i samma område tenderar att ha likartade familjefaser och socioekonomier blir det samlade resultatet träffsäkert.

Ursprungsdatakällor

MOSAIC™ LIVSSTILAR SVERIGE, ( SCB, Skatteverket, Transportstyrelsen) samt Valmyndigheten

Feedback & frågor

Har feedback eller frågor om Livsstilskartan så är du välkommen att kontakta oss här