Svenska Nödnummer

Polis, ambulans, brandkår

112

Icke-akuta polisärenden

114 14

Sjukvårdsupplysningen

1177

Informationsnummer vid olyckor och kriser

113 13