Är du nöjd med sökresultatet?

Skyltar

Behöver du hitta ett företag som kan hjälpa dig med skyltar? Vi på hitta.se har gjort det enkelt för dig. I listan nedan har vi samlat alla företag som kan hjälpa dig med dina egendesignade skyltar, banderoller, fasadskyltar, taktila skyltar och andra typer av skyltar för din verksamhet.

Vanliga typer av skyltar som du kan få hjälp med

- Affischer och reklamskyltar. Gör det enkelt för dina besökare med tydliga skyltar eller stärk ditt varumärke med träffsäkra budskap. Detta är en väldigt bred kategori av skyltar som kan innefatta exempelvis mässmaterial såsom banderoller och rollups som ska stå framför din monter.

- Taktila skyltar för synskadade. Tillgänglighetsanpassning är en viktig fråga! Taktila skyltar är helt enkelt alla typer av skyltar med universella symboler och braille som möjliggör för synskadade att läsa in informationen. Den här typen av skyltar är ett måste i offentliga miljöer.

- Skyltar för fasad och andra typer av utomhusskyltar. Fasadskyltar kan behövas exempelvis vid ombyggnadsprojekt på fasader. Utomhusskyltar kan vara i reklamsyfte eller för att sprida samhällsviktig information.

- Skyltar för café, restaurang och butiker. För alla restaurangägare, caféägare och butiksinnehavare är dörrskyltar med öppettider givet och med en “välkommen”-skylt blir tröskeln för besökare lite lägre. Passa på att sätta er egen prägel på dessa!

- Namnskyltar för exempelvis vårdpersonal och personal på hotell. Att se namnet på läkaren som tar hand om dig eller se namnet på hotellreceptionistens namnbricka gör besöket genast lite trevligare och mer personligt.

- Skyltar som informerar om gällande rutiner och regler. Exempelvis kan det röra sig om budskap som “rökning förbjuden”, “endast personal”, “utgång” med flera. Glöm inte att tillgänglighetsanpassa och skapa dessa i taktil version.

Det här var bara några olika typer av skyltar som du kan få hjälp med av företagen ovan. Vill du ha ett större sökområde kan du utöka din sökning till hela landet eller använda kartfunktionen för att hitta ett skyltföretag för dig. Vi rekommenderar dig att läsa recensionerna som finns för att bilda dig en uppfattning. Lycka till!